ศาลปกครองสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญอาคารและเปิดทำการ พร้อมอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีจัดพิธีทำบุญอาคารและเปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยมี นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ สำหรับศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 333 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง 357 (บายพาส) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเริ่มทำการวันแรก ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี