จังหวัดนครปฐม ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561

จังหวัดนครปฐม ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561 และร่วมแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ในคืนวันเพ็ญกลางเดือน 12 ขึ้น 15 ค่ำ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวารมหาวิหาร ในฐานะประธานจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2561 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เป็นจุดรวมแห่งสถาบันที่สำคัญทั้ง 3 คือ สถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงจัดส่งคณะสมณทูต มีพระโสณะเถระและพระอุตตระเถระเป็นประธานมาประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ นับเป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก มีอายุนับพันปี สร้างขึ้นสูงใหญ่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา แต่โบราณจึงได้กำหนดจัดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นปีละครั้ง พุทธศาสนิกชนต่างนักหมายกันมากราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมและแก้วแหวนเงินทอง เพื่อจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประหนึ่งมาเฝ้าอยู่เบื้องพระยุคลบาทแห่งสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงนับว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐสุด และอีกประการหนึ่งก็เพื่อจะได้ช่วยกันบริจาคเงินสมทบทุนไว้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ ให้ยืนยงคงอยู่ตลอดไป อนึ่งองค์พระปฐมเจดีย์นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 ได้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยครอบองค์ที่1 ที่ 2 ของเดิมไว้เมื่อปี พ.ศ. 2396 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 164 ปี

สำหรับการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวม 9 วัน 9 คืน และร่วมแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ในคืนวันเพ็ญกลางเดือน 12 ขึ้น 15 ค่ำ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป โดยแห่รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 3 รอบ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ที่มีมาแต่โบราณกาล และให้ชาวพุทธทั่วโลกบูชาพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระปฐมเจดีย์ และนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นประจำปี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสร่วมงานบำเพ็ญกุศลของชาวพุทธ ชมการออกร้านแสดงสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้าและเกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองอำนวยการจัดงานฯ 034-242143 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน ในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว