สุพรรณบุรี เตรียมแข่งขันเรือยาวประเพณี ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

จ.สุพรรณบุรี แถลงข่าว แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ แม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงส์  อำเภอบางปลาม้า

 ว่าที่ร้อยตรี ธราธร  แข็งขัน  นายอำเภอบางปลาม้า ประธานแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ระหว่าง วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ แม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมกล่าวว่า การแข่งขันเรือยาวอำเภอบางปลาม้า เป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลนานกว่า 100 ปี  โดย อำเภอบางปลาม้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางปลาม้า กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น  เพื่อ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาว ของอำเภอบางปลาม้าให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน อำเภอบางปลาม้า  ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น   ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ชมการแข่งขันเรือยาวคู่เปิดสนาม การแสดงแปรอักษร การรำอวยพร และการแสดงกองเชียร์ ของโรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์ของดีบางปลาม้า 17 บู๊ธ   หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 7  แห่ง   เกษตรอำเภอ ต่อยอดโครงการ 9101ที่ชนะเลิศการประกวด และประมงอำเภอออกร้าน เรื่อง สารพัดปลา

 ว่าที่ร้อยตรี ธราธร กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอบางปลาม้าเป็นอำเภอหนึ่งที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านในฤดูน้ำหลากและเทศกาลกฐิน ประชาชนมักจัดให้มีการแข่งขันเรือยาว ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นเป็นประจำทุกปี

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว มีเรือยาว2ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือยาว 30  ฝีพาย และประเภทเรือยาว 55 ฝีพาย โดยมีเรือยาวจากทั่วประเทศส่งทีมเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก