สุพรรณบุรี ล่องเรือเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่อำเภอศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี ล่องเรือเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่อำเภอศรีประจันต์

 ที่บริเวณริมเขื่อนหน้าที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี   ประธานพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนและปิดโครงการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   พร้อมกล่าวว่า อำเภอศรีประจันต์ เป็นอำเภอที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้อ งต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน

อีกทั้งอำเภอศรีประจันต์ ยังมีผลิตภัณฑ์ภชุมชนที่มีชื่อเสียง ที่เป็นที่รู้จักอาทิ อาหารพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยเฉพาะ แห้ว ที่ถือเป็นหนึ่งเดียวของประเทศที่สามารถปลูกได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอศรีประจันต์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานนี้

 ทั้งนี้ ได้มีการคณะขึ้นเรือท่องเที่ยวชม ๒ ฝั่งแม่น้ำท่าจีนของอำเภอศรีประจันต์ กราบไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประจำอำเภอศรีประจันต์  จากนั้น เยี่ยมชมบูธสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของทั้ง ๓ หมู่บ้าน ชมการแสดงขับร้องเพลงอีแซว หัวข้อ”ไทยนิยม ยั่งยืน สร้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมอบความสุขให้ประชาชน”จากโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข

ชมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น และชมการทำอาหารจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากรายการเชฟกระทะเหล็กแห่งประเทศไทย(เชฟอาร์ต)