สสจ.สุพรรณบุรี เชิญชวนประชาชนร่วมวิงส่งมอบคฑา “หมอชวนวิ่ง” เฉลิมพระเกียรติ ที่สนมกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเชิญชวนประชาชน ชมรมนักวิ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี วิ่งส่งมอบคฑา “หมอชวนวิ่ง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ ๕๐ ปี แพทยสภา จากจังหวัดสุพรรณบุรี ไปจังหวัดนครปฐม ระยะทาง 105 กิโลเมตร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 น.  เริ่มวิ่งส่งคฑาจากหน้าสนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปตามถนนมาลัยแมน ผ่านอำเภออู่ทอง เข้ากำแพงแสน ไปพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ในเวลา 16.00 o.โดยมีทีมนักวิ่งจาก 10 อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีส่งต่อคฑาทั้งสิ้น 10 จุด ตามระยะทาง 105 กิโลเมตร

โดย จ.สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่งที่ถนนอาทิวราห์ อ.เมืองสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมามีบรรดานักวิ่งจาก 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า 3 พันคนร่วมกิจกรรม โดย นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมน้ำหวาน ซาซ่า ร่วมวิ่งด้วย

การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน โดยใช้วิธีส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย