วัดไร่ขิงพระรามหลวงจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกบาตรน้ำมนต์”รุ่นเพชรมงคล”

วัดไร่ขิงพระรามหลวงจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกบาตรน้ำมนต์”รุ่นเพชรมงคล”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่พระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สมเด็จพระธีรญาณมุนี. เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12 -13 กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนชัย มหาพุทธาภิเษกบาตรน้ำมนต์ “รุ่นเพชรมงคล” ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม  ที่จัดสร้างวัตถุมงคลบาตรน้ำมนต์ “รุ่นเพชรมงคล” โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล  รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสร้าง.

โดยมี สมเด็จพระวันรัต  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต  กรรมการมหาเถรสมาคม  เป็นองค์ประธานดับเทียนชัย   พร้อมทั้งได้ นิมนต์พระเถรานุเถระ  เกจิอาจารย์ผู้มีความเข้มขลัง ร่วมอธิฐานจิตภาวนา นับร้อยรูป ซึ่งบาตรน้ำมนต์ “รุ่นเพชรมงคล” นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสติ เป็นสิริมงคลต่อพุทธศาสนิกชนและสืบสานพุทธศิลป์   ที่ใช้มวลสารจากวัดไร่ขิง พระอรามหลวง และมวลสารที่รวบรวมจากทั่วโลก  อาทิชนวนมวลสารในการจัดสร้างพระประจำกระทรวงการต่างประเทศ  บาตรน้ำมนต์วัดไร่ขิง เนื่องด้วยวัดไร่ขิง พระอารามหลวงได้มีการจัดสร้างบาตรน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้น  เพื่อแสดงถึงความเป็นสิริมงคลและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์  ให้บังเกิดผ่านประติมากรรม  บาตรน้ำมนต์นี้  ผู้ออกแบบจึงมี แนวความคิดในการสื่อความหมายดังกล่าว  ในรูปแบบของสัญลักษณ์ อันเป็นสวัสดิมงคลและศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง  แนวคิดและรูปแบบทางศิลปกรรม บาตรน้ำมนต์อันเป็นศูนย์รวมแห่งสวัสดิมงคล  ประกอบด้วยสามส่วนคือ 1.ฝาบาตร     2. บาทและ3.เชิงบาตรพร้อมฐานรองรับ

1.ฝาบาตรส่วนบนสุด(ยอด) ส่วนยอดประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงทรงเครื่องขนาดเล็ก  บนฐานกลีบบัวรองรับด้วย บัวลูกแก้วสามชั้น  อันหมายถึงไตรสิกขา คือ  ศีล สมาธิและปัญญา   หลังฝาบาตรเป็นกลีบบัวบานซ้อนกัน  ขอบฝาประดับด้วยลายกระจังปฏิญาณประดับอัญมณีสื่อถึงคุณงามความดี  อันควรกระทำให้แผ่ไปทั้ง4ทิศ

บาตรภายในเป็นที่สำหรับบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ วัตถุมงคลหรือสิ่งควรบูชา โดยที่ภายนอกออกแบบเป็นกลีบบัวล้อมรอบจำนวน8กลีบและมีกลีบซ้อนแทรกอยู่ อัญเชิญรูปเทวดานพเคราะห์ ประทับในกลีบบัวทั้ง8กลีบเว้นไว้แต่พระราหู ตามรายละเอียดดังนี้

พระอาทิตย์ เทพผู้ให้แสงสว่างสัตว์พาหนะคือ ราชสีห์(สิงห์) เป็นเทพแห่งอำนาจและชื่อเสียงเป็นดวงตาของโลกให้สว่างยังพื้นปฐพี

พระจันทร์  เทพแห่งราตรี สัตว์พาหนะคือ อาชา(ม้า)เทพแห่งความอ่อนโยนและมีเสน่ห์สิ่งมงคลสีขาวนวลให้แสงสว่างส่องโลกยามราตรี

พระอังคาร  เทพแห่งสงครามและการต่อสู้สัตว์พาหนะคือ มหิงสา(ควาย)เป็นแม่ทัพผู้ทรงกำลังกล้าหารอดทนและมีความพยายาม

พระพุธ  เทพแห่งวาทศิลป์ สัตว์พาหนะคือ  คชสาร(ช้าง)เทพแห่งวาจาการสื่อสารมีวาทศิลป์วาจาไพเราะอ่อนหวานและมารยาทสวยงาม.

พระพฤหัสบดี  เทพแห่งสรรพศาตร์ความรู้บรมครู สัตว์พาหนะคือ มฤค(กวาง)มีความเมตตา มีญาณทัศนะกว้างไกลมีปัญญาอันบริสุทธิ์เป็นครูของพระอินและเทวดาทั้งหลาย

พระศุกร์  เทพแห่งความรักความสวยงามสันติภาพโภคทรัพย์ สัตว์พาหนะคือ  ดาวี(วัว)เป็นแสงเมตตาประกายด้วยแสงสีฟ้าอันสดใสอันเป็นเอกราช

พระเสาร์  เทพแห่งการก่อสร้างและการกสิกรรม สัตว์พาหนะคือ  พยัคฆ์(เสือ)มีสติปัญญารอบรู้ชาญฉลาดปัญญาเฉียบแหลมจะทำอะไรก็ทำได้สำเร็จ

พระเกตุ  เทพแห่งความศักดิ์สิทธิ์และลางสังหรณ์ สัตว์หานะคือ พญานาคเป็นส่วนหางที่ถูกตัดจากพระราหู(หางมังกร)แต่เพราะรอบดื่มน้ำอมฤตจึงไม่ตายและมีเท้าสองข้างเหมือนเทพทั่วไป

3.เชิงบาตรพร้อมฐานรองรับเชิงบาตรเป็นฐานรองรับบาตรโดยตรงประดับด้วยลายกลีบบัวบานและบัวลูกแก้วใต้เชิงบาตรรองรับด้วยชั้นฐานที่มีรูปเศียรพญานาคทั้งสี่ทิศเชื่อมต่อกันด้วยลายคลื่นน้ำที่ไหลวนจะเหมือนเวียนทักษิณาวรรต(เวียนขวา)ซึ่งพยาชูเศียรทั้งสี่ทิศนั้น  หมายถึงการปกป้องพระพุทธศาสนาป้องกันสิ่งอัปมงคลและยังหมายรวมถึงความอุดมสมบูรณ์และตำนานของหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่เกี่ยวเนื่องกับแม่น้ำนครชัยศรีแห่งนี้

4.ด้านในบาทน้ำมนต์บรรจุยันต์มหามงคลวัดมงคลจินดาราม(วัดไร่ขิง). ซึ่งรายได้จะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) รวมทั้งเพื่อพัฒนาและยกระดับศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  โดยมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง.

และช่องทางการสั่งจองเพื่อเช่าบูชาโอนเงินผ่านชื่อบัญชี  วัดไร่ขิงบาตรน้ำมนต์ “รุ่นเพชรมงคล” ธนาคารไทยพานิชย์บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 3252620769 และธนาคารกรุงไทย  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7340626255 และส่งหลักฐานการโอนได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลบาตรน้ำมนต์ “รุ่นเพชรมงคล” ที่อยู่ วัดไร่ขิง หมู่2ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 73210 โทร 034-323616 และ 0973140588 ,0967977988