สุพรรณบุรี เปิดตัวเทศกาล กินปลากินเห็ดอาหารรสเด็ดอำเภอด่านช้าง ต่อยอดไทยนิยมยั่งยืน

จ.สุพรรณบุรี เปิดตัวเทศกาล กินปลากินเห็ดอาหารรสเด็ดอำเภอด่านช้าง  ภายใต้แนวคิด “โอบอิ่ม ชิมวัฒนธรรม ลำนำแห่งขุนเขา OTOP นวัตวิถี ของดีที่ด่านช้าง” ขับเคลื่อน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต่อยอดไทยนิยมยั่งยืน

 

 บรรยากาศ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนร่วมงาน “โอบอิ่ม ชิมวัฒนธรรม ลำนำแห่งขุนเขา OTOP นวัตวิถี ของดีที่ด่านช้าง” เทศกาลกินปลากินเห็ดอาหารรสเด็ดอำเภอด่านช้าง ครั้งที่ 14” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนมาก

โดยนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวขณะเป็นประธานเปิดงานว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืนมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนกับชุมชน  ที่สำคัญให้คนในท้องถิ่นได้นำผลิตภัณฑ์ ของดี อาหารรสเด็ดในอำเภอด่านช้างที่ปรุงมาจากเห็ดและปลา ที่ผลิตได้ในชุมชนมาออกร้านจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งอาหาร วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอด่านช้าง สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของดีของอำเภอด่านช้าง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีให้แก่ประชาชนและเยาวชน ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง อย่างเป็นรูปธรรม

 ด้านนายสิทธิศักดิ์  แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาชุมชนด่านช้าง เทศบาลตำบลด่านช้าง และองค์การบริหารตำบลทั้ง 7 แห่ง ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น

เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ชุมชนนำอัตลักษณ์ของชุมชนมาเผยแพร่ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และบริการของชุมชนทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ บ้านพุน้ำร้อน บ้านกกเชียง บ้านวังจระเข้ บ้านกล้วย บ้านตะเพินคี่ และบ้านห้วยหินดำ