ราชบุรี อบจ.ราชบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดงานสืบสานวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

จังหวัดราชบุรี อบจ.ราชบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดงานสืบสานวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีทุกอำเภอให้การต้นรับ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ เวทีกลางหน้าโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี กิจกรรมในงานประกอบด้วย ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ริ้วขบวน 8 ชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี และกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ซุ้มอาหารไทยพื้นถิ่นและวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ต่างๆ โดยได้รับความสนใจจากส่วนราชการต่างๆ และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี