มุกดาหาร ชุดปฏิบัติลงพื้นที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน

วันที่ 4 ธันวาคม? 2561 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร มอบหมายให้ มว.ต.ดนุภพ รองไชย ปลัดอำเภอ นำชุดปฏิบัติการดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอดงหลวง โดยบูรณาการร่วมกับ สภ.ดงหลวง? ทหาร ชป.รส. โรงพยาบาลดงหลวง เทศบาลตำบลดงหลวง สาธารณสุขอำเภอดงหลวง จิตอาสาภาคประชาชน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดงหลวง ออกปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม ม.4. ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหารโดยมีการให้บริการ
– การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อในฤดูหนาว
– การให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมาย
– การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

จัดเก็บภาษีนอกสภานที่ ทต.ดงหลวง ผลการปฏิบัติได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน 4 เรื่อง มีประเด็น ดังนี้
1.คลองระบายน้ำอุดตัน
2.ขอให้เปิดน้ำชลประทาน
3.ขอความเป็นธรรมในคดียาเสพติด
4.แจ้งเบาะแสยาเสพติด
-ปัญหาแก้ไขได้ จำนวน 1 เรื่อง คือเรื่องแจ้งเบาะแสยาเสพติดและส่งต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดงหลวง จำนวน 3 เรื่อง
จัดกิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรม ทำ EM Ball หรือ จุลินทรีย์ก้อน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน จากราษฎร ม.1,2,3,4,5 จากตำบลดงหลวง

ฐานิตา คนหาญ รายงาน