หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ
     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE และร่วมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบผ่านการคัดเลือกระดับประเทศในกลุ่มรักษามาตรฐานเป็นต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2560
@รายละเอียด@
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร ประธานที่ปรึกษาบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE นำโดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานตรวจติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE พันตำรวจโทหญิงรุ่งนภา ประสานพาณิช ผู้เชี่ยวชาญ นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และนายวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1 ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2560 ประเภทสถานประกอบการ
     อบจ.นครปฐมร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพรานจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
@รายละเอียด@
เมื่อวันที่21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น4 โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม นางสาวนิลุบล เดชเกตุ รองปลัดอบจ.นครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีนางพัชรี เกษรบุญนาค หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ตัวแทนโรงพยาบาลสามพราน กลว่าวต้อนรับ และมีนายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดอบจ.นครปฐม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์
     ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แถลงข่าวการจัดโครงการเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
@รายละเอียด@
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จังหวัดนครปฐม รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการสืบสานแนวทางตามพระราชดำรัสในการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในขณะเดียวกันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพัฒนาด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความผาสุกแก่พสกนิกรชาวไทย โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันเดิน-วิ่งในครั้งนี้จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
     ควันหลงธรรมะ ทาน ธรรม บารมีแห่งพุทธศาสนา75พระนวกะวัดไผ่ล้อมบวชหมู่เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10
@รายละเอียด@
ด้วยสำนึกของศิษย์แห่งคุณบารมีพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิการ หรือหลวงพ่อพูล อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเนื่องในโอกาสที่ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม มีอายุวัฒนมงคลครบ 45 ปี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา วัดไผ่ล้อมได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 "ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของเหล่าพสกนิกรไทยทั่วหล้า" ที่สำคัญ การบรรพชา อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการถวายตัวเข้าอุปสมบทโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีผู้สนใจศรัทธาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
@รายละเอียด@
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ห้องประชุมอาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยรังสิต , มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายกสมาคมนักวิจัย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาคาร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ วิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง นวัตกรรมระบบ เทคโนโลยีประกอบอาคาร การจัดการอาคาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาคาร อีกทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาคาร จากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายนักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตร และหน่วยงานในด้านนวัตกรรมอาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
@รายละเอียด@
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ณ หอประชุมโรงเรียนวัดวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ
     รมช.กระทรวงศึกษาธิการ นำหลักศาสตร์พระราชากับพัฒนาทางการศึกษา ชี้นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
@รายละเอียด@
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ห้องพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา” แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 จำนวน 100 คน โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น เพื่อสร้างนักบริหารและนักบริหารทางการศึกษาระดับสูงให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร เป็นข้าราชการต้องปฏิบัติโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี
@รายละเอียด@
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 06.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ เป็นประธานในพิธี โดยได้จัดพิธีบวงสรวง พระพิฆเนศวร ที่เทวาลัยในพระราชวังสนามจันทร์ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สักการะศาลหลักเมือง บวงสรวงพระพิฆเนศวรที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร สักการะพระภูมิเจ้าที่หน้าอาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ สักการะและวางช่อดอกไม้ ณ ลานอนุสาวรีย์ ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
     โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาในผู้ป่วยสมองตาย ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
@รายละเอียด@
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาในผู้ป่วยสมองตาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 โดยมี แพทย์หญิงสายจินต์ อิสีประดิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) เป็นประธาน และมี นางสุรีรัตน์ อนันต์โรจน์วงศ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และประธานพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม รพ.เมตตาฯ(วัดไร่ขิง) กล่าวรายงาน ซึ่งตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล บังสุกุล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาในผู้ป่วยสมองตาย และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560
     ผบช.ภ.7 เรียก ตร.205 นาย ที่โยกย้ายเลื่อนขึ้นรายงานตัวมอบ นยบ.หนึ่งในนั้นมีลูกชายสารวัตรเหลิมด้วยหนึ่งนาย
@รายละเอียด@
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 12 มิ.ย.60 พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รอง ผบช.ภ.7 เรียกข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.ฯ ผกก.ฯ รอง ผกก.ฯ สว.ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย ทั้งจากนอกหน่วย ในหน่วย ทั้งที่เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และสับเปลี่ยนทุกนาย เข้ารายงานตัว มอบนโยบาย ปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุม ภ.7 ชั้น 2 อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งในจำนวนนี้มี ร.ต.อ.ดวง อยู่บำรุง นว.(สบ1) ผบก.ส.4 บุตรชายของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่ได้รับการแต่งตั้ง ขึ้นเป็น สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร เข้ารายงานตัวด้วย


  รายการที่ค้นพบมีทั้งสิ้น [ 717 ] รายการ จำนวน [ 72 ] หน้า
  ขณะอยู่หน้าที่ 1 หน้าต่อไป =>>


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.