หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ
     กรมควบคุมโรคประชุม ชี้แจงกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ. ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ 2560 หวังสื่อมวลชนช่วยสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ เพื่อลดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ด้านการกระทำผิด พ.ร.บ. แก่ประชาชนทั่วไป
@รายละเอียด@
วันที่ 19 กันยายน พ. ศ. 2560 ณ โรงแรม บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประเด็นข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมี นางสาวจุรีย์ อุตสาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้านนิเทศศาสตร์เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบแก่สื่อมวลชน และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
     เรือนจำกลางนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมมือตรวจคัดกรองวัณโรคปอด ในเรือนจำกลางนครปฐม
@รายละเอียด@
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ เรือนจำกลางนครปฐม เวลา 09.45 น. เรือนจำกลางนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมมือจัดโครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด ให้กับนักโทษในเรือนจำกลางนครปฐม เพื่อค้นหารักษาโรคให้หายขาดป้องกันไม่ให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น โดยมีนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายนักรบ นาคพรม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงานให้การต้อนรับ ซึ่งนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวว่าโรคนี้เป็นโรคที่หายยากต้องทำการรักษาอย่างจริงจัง ถูกต้อง ถูกวิธี จึงจะหายขาด ทางโรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นายแพทย์ชัช จันทร์งาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมสนับสนุนการการตรวจคัดกรอง รักษา อย่างเต็มที่เพื่อให้โรคนี้หมดไป
     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2560
@รายละเอียด@
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต นาวาอากาศตรี นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิด และนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน มี อสม.เข้าร่วมคือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี อำเภอละ 2 คนจำนวน42คนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและงานสุขภาพภาคประชาชน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 คน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต และงานสุขภาพภาคประชาชน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอละ 2 คน จำนวน 42คน วิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ที่ผ่านการอบรมวิทยากรครู ก. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 92 คน
     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด “สืบสานปณิธานงานของพ่อ”
@รายละเอียด@
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมออโรร่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด “สืบสานปณิธานงานของพ่อ” โดยนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการสัมมนา ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.2560 และมีนักวิชาการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี นักวิชาการผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ สรุปบทเรียนเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อจุดประกาย รวมทั้งเป็นอาหารสมองให้นักวิชาการสามารถพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งค้นหาและพัฒนาโครงการที่มีนวัตกรรม ชุดความรู้ปฏิบัติการตัวอย่างที่ดี พร้อมส่งเสริมให้นำนวัตกรรมหรือ ชุดความรู้ไปต่อยอดและทดลองปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
     ตื่นตาตื่นใจเรียนรู้ปรับใช้กับนวัตกรรมการบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี สู่ไทยแลนด์ 4.0
@รายละเอียด@
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 5 ราชบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องภายใน 8 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้ร่วมกันจัดโครงการ “นวัตกรรมการบริการสุขภาพสู่ไทยแลนด์ เป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างดีในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ งานสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายแพทย์วรชัย อึ้งอภินันท์ และกล่าวความสำคัญ ความร่วมมือในการจัดประชุมครั้งนี้ โดย ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน จากทุกภาคส่วนได้แก่ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขจากสนง.สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกระดับจนถึง รพ.สต. สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายประชาชน จิตอาสา สื่อมวลชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระอื่น ในพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี จำนวนประมาณ 550 คน
     ศูนย์อนามัยที่ 5 นำสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ดูโมเดลหลักสูตรวัยสดใส ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ
@รายละเอียด@
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ศูนย์อนามัยที่ 5 นำสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ดูโมเดลหลักสูตรวัยสดใส ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อขยายผลสู่ประชาชนให้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ
     สคร.5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สสจ.นครปฐม และเรือนจำกลางนครปฐม จัดกิจกรรม”รวมพลัง ยุติ วัณโรค”
@รายละเอียด@
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและเรือนจำกลางนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายดนัย อยู่พะเนียด ผู้อำนวยการ ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรคเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสาธิตวิธีการคัดกรองอาการของโรควัณโรคเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถประเมินอาการเบื้องต้นด้วยตนเองได้
     สปสช.เขต 5 ราชบุรี รุกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลดคิวส่องกล้อง หวังลดอัตราผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
@รายละเอียด@
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์วรชัย อึ้งอภินันท์ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 5 ราชบุรี จับมือกันนำร่องกับเครือข่ายวิชาชีพ 8 จังหวัด เขต 5 ราชบุรี รุกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่เป็นมะเร็งระบบทางเดินอาหารที่พบมากที่สุด และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เครือข่ายจังหวัดนครปฐมได้จัดระบบคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงได้ครบ 4,600 ราย ลดอัตราการป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายได้มากกว่า 50% และควบคุมป้องกัน ลดคิวให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ต่อภาวะการณ์ป่วย
     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต ประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อวางแผนสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและหาแนวทางพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสื่อมวลชน
@รายละเอียด@
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวกจ.ราชบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิตประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อวางแผนสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและหาแนวทางพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสื่อมวลชน โดยนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางสาวลำไพร เฮ้าไกร นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน
     นครปฐมแจกแว่นสายตาเด็ก 120 แว่น แก้ปัญหาสายตาเด็กนักเรียนสายตาผิดปกติที่ต้องแก้ไขด้วยแว่นตา ครอบคลุมทั้งจังหวัด
@รายละเอียด@
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค15 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอนุชา สะสมทรัพย์ ร่วมเป็นประธานแจกแว่นตาเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดกรองภาวะสายตา โดยคณะจักษุแพทย์ครอบคลุมทั้งจังหวัดจำนวน 10,000 คน และพบสายตาผิดปกติต้องใช้แว่นสายตา 400 คน โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตัดแว่นสายตาให้เด็กในรอบแรก 120 แว่น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินค่าจัดทำแว่นสายตาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วัดพระปฐมเจดีย์ สโมสรโรตารี จัดทอดผ้าป่าแว่นตาเด็กในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มูลค่า 320,000 บาท


  รายการที่ค้นพบมีทั้งสิ้น [ 43 ] รายการ จำนวน [ 5 ] หน้า
  ขณะอยู่หน้าที่ 1 หน้าต่อไป =>>


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.