หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธาน ประทานพัดพัฒนา โล่ ย่าม เกียรติบัตร แก่เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น


 : รายละเอียด :

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธาน ประทานพัดพัฒนา โล่ ย่าม เกียรติบัตร แก่เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง และเจ้าอาวาสที่จัดอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ข้าราชการทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ


 : รายละเอียดเพิ่มเติม :ทั้งนี้วัดเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของสังคม ทำหน้าที่หล่อหลอมและยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้น โดยอบรมสั่งสอน ขัดเกลาในด้านศีลธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน โดยเฉพาะเจ้าอาวาสเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในภารกิจดังกล่าว มหาเถรสมาคมและรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาวัดเพื่อสร้างความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นนั้นว่า วัดเป็นของตนเพื่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหนรักและช่วยกันดูแลรักษา จัดสภาพวัดให้มีความพร้อม สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามหลัก บวร คือบ้าน วัด และราชการ เพื่อทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ ซึ่งเป็นแกนสำคัญในการหล่อหลอม ปลูกฝัง และพัฒนาวัด ให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ สะอาด สงบ สว่าง และสร้างความสุขให้กับคนในสังคม ประกอบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับสนองนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดกรอบนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน สนับสนุนการพัฒนาวัดและบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะให้มั่นคงถาวร ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดและชุมชนรอบวัดให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงามนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับวัด ในปีพุทธศักราช 2560

ทั้งนี้ ได้อาราธนาเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการถวายความรู้ทางด้านวิชาการ การพัฒนาวัด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาวัดระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวงแห่งนี้ มีผู้เข้าประชุมจำนวน 68 รูป ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2559 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 18 วัด วัดพัฒนาตัวอย่าง จำนวน 13 วัด และอุทยานการศึกษาในวัด จำนวน 37 วัด วัดที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปพัฒนาวัดให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการต่อไป

ลิงค์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีลิ้งค์ติดต่อลงโฆษณา แสดงทุกหน้าในรายละเอียดข่าวที่จุดนี้ 3,500 / เดือน

วาล์วน้ำพีวีซี ไทยเฟิง โทร / ID LINE : 0894104979


บริการถ่ายภาพมุมสูง ถ่ายภาพทางอากาศ ถ่ายทอดสดผ่านเวบไซต์
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.