หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560


 : รายละเอียด :

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลไปสู่หมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 : รายละเอียดเพิ่มเติม :สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนในจังหวัดนครปฐมทุกสาขา ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ อีกทั้งอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อป.มช. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอต่างๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 50 คน ร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 และฟาร์มพีระพล ต้นแบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ได้น้อมนำแนวปรัชญาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะให้กลายเป็นแหล่งน้ำและผืนป่า ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีกิจกรรมให้ผู้เยี่ยมชมโครงการได้เข้าร่วม อาทิ กิจกรรมโรงเรียนสร้างคน คนสร้างฝาย ถวายในหลวง , กิจกรรมปลูกป่าในใจคน , การทำปุ๋ยชีวภาพ , การทำน้ำยาเอนกประสงค์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกให้ผู้เยี่ยมชมได้เรียนรู้ เช่น ก๊าซหุงต้มจากห้องสุขา แก๊สชีวมวล ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จักรยานตะบันน้ำ กังหันลมวิดน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ภายในศูนย์การเรียนรู้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯและแม่บ้านอีกด้วย ในส่วนของฟาร์มพีระพล ต้นแบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัย ในการดำรงชีวิตประจำวันของครอบครัวและการประกอบอาชีพการเกษตร โดยปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรแบบเพื่อขายมาเป็นเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เริ่มจากการลดและหยุดทำเกษตรเชิงเดี่ยว พร้อมศึกษาและทดลอง ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ วนเกษตรและเกษตรธรรมชาติ มุ่งเน้นปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหารภายในครัวเรือน รวมทั้งเรียนรู้จากากรลงมือทำจริง วางแผนและบริหารจัดการฟาร์ม 9 เรื่องสำคัญ ด้วยตนเอง ได้แก่ การจัดการที่ดิน น้ำ การผลิตสินค้าเกษตร แรงงาน วัสดุเหลือใช้ในฟาร์ม การอยู่ร่วมกับช้างป่า การตลาด การลงทุนและรายได้ และภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนบ้านภายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

ลิงค์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีลิ้งค์ติดต่อลงโฆษณา แสดงทุกหน้าในรายละเอียดข่าวที่จุดนี้ 3,500 / เดือน

วาล์วน้ำพีวีซี ไทยเฟิง โทร / ID LINE : 0894104979


บริการถ่ายภาพมุมสูง ถ่ายภาพทางอากาศ ถ่ายทอดสดผ่านเวบไซต์
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.