หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ


รมช.กระทรวงศึกษาธิการ นำหลักศาสตร์พระราชากับพัฒนาทางการศึกษา ชี้นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ


 : รายละเอียด :

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ห้องพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา” แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 จำนวน 100 คน โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น เพื่อสร้างนักบริหารและนักบริหารทางการศึกษาระดับสูงให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร เป็นข้าราชการต้องปฏิบัติโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง


 : รายละเอียดเพิ่มเติม :รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการทางการศึกษา” ซึ่งศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนด้วยการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทรงพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาโดยตลอด เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง แม้แต่ผู้ที่ด้อยโอกาส และสถานที่ที่ห่างไกล นอกจากนี้พระองค์ทรงสอนให้คนไทยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริต การเป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน อันเป็นคุณงามความดีของคนไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดเป็นหลัก คือ 1.ความพอเพียง 2.ความกตัญญู 3.ความซื่อสัตย์สุจริต 4.ความรับผิดชอบ และ5.ความมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งหมดนี้จะเกิดความสำเร็จได้ต้องพึ่งครู อาจารย์ ในการช่วยทำหน้าที่เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นภารกิจของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุสู่ความสำเร็จ นอกจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง สังคมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนยังต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ สังคมมีความเจริญ ความมีสติรอบคอบ ความรับผิดชอบชั่วดี ความเพียร ความมีไมตรีจิตของคนไทย ความเมตตากรุณา ความสุภาพซื่อตรง ความกตัญญูรู้คุณบรรพชน และพฤตินิสัยที่เรียกว่าปากกับใจและการกระทำที่ต้องตรงกัน สังคมย่อมมีความร่มเป็นสุขเกิดขึ้นตามมา

ลิงค์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีลิ้งค์ติดต่อลงโฆษณา แสดงทุกหน้าในรายละเอียดข่าวที่จุดนี้ 3,500 / เดือน

วาล์วน้ำพีวีซี ไทยเฟิง โทร / ID LINE : 0894104979


บริการถ่ายภาพมุมสูง ถ่ายภาพทางอากาศ ถ่ายทอดสดผ่านเวบไซต์
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.