หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ


แถลงข่าวจัดงาน วันอัฏฐมีบูชา วัดใหม่สุคนธารามนครชัยศรี 123 ปี ที่สืบทอด


 : รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเวลา 18.30 น. ได้มีพิธี แถลงข่าวการจัดงาน วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า โดยมี พระครูนรกิจ โสภณอาวาสวัดใหม่สุคนธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ นายอำเภอนครชัยศรี นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดละมุด นายณรงค์ ชูราศี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ นายคำรณ ชูชะเอม ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวัดละมุด ดร.อนวัช นกดารา ผอ.รร.วัดลำเหย อำเภอดอนตูม (ปราชญ์ผู้อนุรักษ์ศาสตร์ศิลปะการแสดงการขับร้องเพลงพื้นบ้านประจำเผ่าชาติพันธุ์จังหวัดนครปฐม)ร่วมแถลงและถ่ายทอดความเป็นมา


 : รายละเอียดเพิ่มเติม :

พระครูนรกิจ โสภณอาวาสวัดใหม่สุคนธาราม กล่าว่า วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ 8 วัน คือหลังจากวันวิสาขบูชาแล้ว 8 วัน ซึ่งปัจจบันะมีเพียงบางวัดเท่านั้น ที่จัดให้มีการประกอบกุศลพิธีวันอัฏฐมี คือวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยค และสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึง พระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติ ภาวนามัยกุศล

การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอัฏฐมีบูชานี้ มีไม่กี่แห่งที่จัด เพราะในเมืองไทยมักไม่เป็นที่นิยม แม้สมัยก่อนอาจจะมีงานฉลองในพิธีวันอัฏฐมีบูชาบ้าง แต่เดี๋ยวนี้ก็เลิกราไปมากแล้ว คงมีไม่กี่วัดในต่างจังหวัด และในกรุงเทพ ที่ยังจัดพิธีเฉลิมฉลองในวันนี้อยู่ เช่น วัดราชาธิวาส ส่วนการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ ก็เหมือนกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และมีการเวียนเทียนในตอนค่ำ บางวัดในบางจังหวัด ยังมีการนิยมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอัฎฐมีบูชานี้อยู่บ้าง บางแห่งถึงกับจัดเป็นงานใหญ่ มีการจำลองเหตุการณ์วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลด้วย เช่น วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์

นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ นายอำเภอนครชัยศรี กล่าวเสริมว่า หลังมารับตำแหน่ง ได้สืบค้นข้อมูลพบว่า ในจังหวัดนครปฐมมีวัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นอีกวัดหนึ่งที่บรรดาพุทธศาสนิกชนของตำบลวัดละมุดและตำบลใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันจัดทำพิธี “อัฏฐมีบูชา” สืบเนื่องติดต่อกันมาตลอดทุกปี จนถือเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น โดยหลังจากวันวิสาขบูชาแล้ว ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก

นายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดละมุด กล่าวเสริมอีกว่า งานบุญประเพณี“อัฏฐมีบูชา” วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จัดครั้งนี้เป็นเป็นปีที่ 123 ประชาชนในท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นในละแวกใกล้เคียงแห่งนี้ ยังคงมีจิตสำนึกที่ยังยึดมั่นในการสืบทอดงานบุญประเพณี วันอัฏฐมีบูชา ของชาวอำเภอนครชัยศรี วัดใหม่สุคนธาราม ให้คงอยู่ตลอดมา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนิกชน ชาวอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่ยังคงน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาให้สืบทอดอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และปัจจุบันยังมีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคส่วนเอกชน อำเภอ จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดละมุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ วัฒนธรรมตำบลวัดละมุด ปราชญ์ผู้อนุรักษ์ศาสตร์ศิลปะการแสดงการขับร้องเพลงพื้นบ้านประจำเผ่าชาติพันธุ์จังหวัดนครปฐม และอีกหมายภาคส่วนให้ความสำคัญประเพณีวัน“อัฏฐมีบูชา”ต่างเข้ามามีส่วนร่วม

ในวันพิธีประเพณี วันอัฏฐมีบูชา จะมีขบวนแห่ขบวนสมมติต่างๆ ที่ชาวบ้าน กว่า 2 ตำบลจัดขบวนแห่พุทธประวัติ ขบวนเหตุการณ์สมมุติจากหมู่บ้านตนเองไปยังวัดใหม่สุคนธารามด้วยระยะทางกว่า 1 กม. อัญเชิญพระบรมศพจำลอง นำโดยคณะสงฆ์ จำนวน 500 รูป คณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า สาวก นรก สวรรค์ นางฟ้า นางสวรรค์ เปรตภูตผีปีศาจ เป็นการเตือนสติ คติธรรมให้กับผู้ได้ชมได้นำไปเป็นแนวคิดร่วมสมัยแบบทำดีได้ดี ทำไม่ดีก็จะได้รับผลไม่ดี เวียนทักษิณาวัตรรอบมณฑลพิธีจำลอง แล้วอัญเชิญประดิษฐาน เหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นิมนต์พระสงฆ์นั่งบริเวณลานหน้าจิตกาธาน
แสดง พลุ ตะไล และดอกไม้ไฟ เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา จนถึงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า(จำลอง) ณ จิตกาธาน พระผู้ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ บนแท่นประทับพระพุทธรูปปางปรินิพพาน การแสดงถ่ายทอดพุทธประวัติ ประกอบ แสง สี เสียง การแสดงของคนในชุมชน การแข่งขันตะไลลอดบ่วง

ซึ่งปีนี้ทางผู้จัดได้จัดงานเป็น 3 วัน 3 คืนโดย วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึงเวลา 20.00 น. เริ่มจากเทศมหาชาติ บรรยายธรรมโดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ การแสดงมหรสพ การแสดงของชาวชุมชนฯ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 20.00 น. เริ่มจาก การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ การประกวดวาดภาพ เทศมหาชาติ สาธิตการแทงหยวก บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต การแสดงมหรสพ การแสดงของชาวชุมชนฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 20.00 น. เริ่มจาก พิธีทางสงฆ์ประเพณีปฏิบัติ ขบวนแห่ขบวนสมมติต่างๆ ที่ชาวบ้าน กว่า 2 ตำบลจัดขบวนแห่พุทธประวัติ ขบวนเหตุการณ์สมมุติจากหมู่บ้านตนเองไปยังวัดใหม่สุคนธารามด้วยระยะทางกว่า 1 กม. อัญเชิญพระบรมศพจำลอง นำโดยคณะสงฆ์ จำนวน 500 รูป คณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า สาวก นรก สวรรค์ นางฟ้า นางสวรรค์ เปรตภูตผีปีศาจ เป็นการเตือนสติ คติธรรมให้กับผู้ได้ชมได้นำไปเป็นแนวคิดร่วมสมัยแบบทำดีได้ดี ทำไม่ดีก็จะได้รับผลไม่ดี เวียนทักษิณาวัตรรอบมณฑลพิธีจำลอง แล้วอัญเชิญประดิษฐาน เหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นิมนต์พระสงฆ์นั่งบริเวณลานหน้าจิตกาธาน แสดง พลุ ตะไล และดอกไม้ไฟ เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา จนถึงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า(จำลอง) ณ จิตกาธาน พระผู้ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ บนแท่นประทับพระพุทธรูปปางปรินิพพาน การแสดงถ่ายทอดพุทธประวัติ ประกอบ แสง สี เสียง การแสดงของคนในชุมชน การแข่งขันตะไลลอดบ่วง.

พิราบ5 ภาพ / ข่าว

ลิงค์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีลิ้งค์ติดต่อลงโฆษณา แสดงทุกหน้าในรายละเอียดข่าวที่จุดนี้ 3,500 / เดือน

วาล์วน้ำพีวีซี ไทยเฟิง โทร / ID LINE : 0894104979


บริการถ่ายภาพมุมสูง ถ่ายภาพทางอากาศ ถ่ายทอดสดผ่านเวบไซต์
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.