หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ผวจ.นครปฐมให้ข้าราชการทำความเข้าใจกับประชาชนในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน@รายละเอียด@
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองมีความเสี่ยงและล่อแหลมต่อความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีการปลุกระดมใช้มวลชนในการเรียกร้องหรือกดดันด้วยวิธีการอันผิดกฎหมาย และไม่มีท่าทีที่จะกลับไปสู่สภาพของสังคมที่ทีสันติสุขและสมานฉันท์อย่างที่เคยมีมาในอดีต แต่จะหยั่งลึกลงไปในความคิดและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน สาเหตุประการหนึ่งมาจากประชาชนมีการรับรู้และมีความคิดทางการเมือง ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินแตกต่างกัน โดยเฉพาะนักการเมือง นักคิด นักวิชาการและวงการสื่อสารมวลชนที่ได้จุดประกายขยายความคิดของตนเองไปสู่สังคมในวงกว้างจนนำไปสู่การแสดงออกในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ส่วนราชการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการในสังกัด เพื่อทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน และขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสม เป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องปละผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ เพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้ม มีความรัก ความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ข้าราชการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้ทราบถึงข้อเท็จจริง หลักการปกครองของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก่ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในพื้นที่ทราบโดยระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง อันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 114 และให้ความตระหนักถึงวิกฤตชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไข ถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะต่างกัน แต่ต้องไม่แตกแยกกันเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อแสดงออกถึงความต้องการให้เกิดความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมไทยโดยเร็ว นอกจากนี้ให้อำเภอติดตามพฤติกรรม ความเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มมวลชน ตลอดจนติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มมวลชนที่มีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย ใช้คำพูดยั่วยุปลุกปั่นอันอาจนำไปสู่ความรุนแรง ให้พิจารณาหาแนวทางในการป้องกันและปราบปราม และยุติการเข้าเผชิญหน้า ปะทะกันระหว่างกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่างกัน รวมทั้งหามาตรการในการควบคุม ป้องกันการจัดหาและสะสมอาวุธร้ายแรง และติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นทางการเมืองจากฝ่ายต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันที พร้อมรายงานให้จังหวัดทราบทุกระยะ

รายละเอียดเพิ่มเติม
?????

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.