หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ด้วยสำนักงานศาลปกครองจะจัดกิจกรรม * สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง * ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558@รายละเอียด@
เรียน ท่านสื่อมวลชนทุกท่าน

ด้วยสำนักงานศาลปกครองจะจัดกิจกรรม "สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง" ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหาคร เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง กฎหมายปกครอง และคดีปกครอง ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตุลาการศาลปกครอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศาลปกครองกับสื่อมวลชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

ในการนี้ สำนักงานศาลปกครองใคร่ขอเรียนเชิญท่าน หรือขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรม “สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง” ดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร และกรอบเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง สำนักงานศาลปกครอง ได้แนบเอกสารใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ มาพร้อมนี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สื่อข่าว นักหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์ บรรณาธิการสื่อออนไลน์ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่งไปยังมวลชนจำนวนมาก
2. เป็นผู้มีความสนใจ ตื่นตัว และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการดำเนินงานทางศาล คดีปกครอง และการปฏิบัติราชการทางปกครอง
3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครองได้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร 02-141-1165, 02-141-1167


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่าง

เอกสารประกอบ : ใบสมัคร.doc
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.