สุพรรณบุรี คุมเข้มมาตรการรถบรรทุกสีขาว ป้องกันอุบัติเหตุจากรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

ที่ห้องประชุมขุนข้าง  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  นายพิภพ  บุ อ่านต่อ >>

ผู้ว่าสุพรรณบุรีมอบโอวาทให้แก่นักกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผวจ อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ที่ห้องประชุมโรงแรมกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ทพ.อนุศักดิ์ คงมาล อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เสริมสร้างความตระหนักรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดปลอดการทุจริต

สุพรรณบุรี  เสริมสร้างความรู้และรณรงค์ให้บุคลากรภาครัฐ ตระหน อ่านต่อ >>

ขนส่งสุพรรณบุรี แจง การติดตั้ง/ดัดแปลงไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณไม่ถูกต้อง มีความผิดตามกฎหมาย

นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ด้วย อ่านต่อ >>

ป.ป.ช. สุพรรณบุรี ประกาศใช้ธรรมนูญชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

ที่โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี นายชูศักดิ์ กุลทัพ ประ อ่านต่อ >>

จังหวัดสุพรรณบุรี จับมือภาครัฐและเอกชน สร้างมาตรฐานให้กับสินค้า พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ อ่านต่อ >>

จ.สุพรรณบุรี เปิดเวที คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในข้อราชการต่างๆ

ที่ แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี  อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพร อ่านต่อ >>

จังหวัดสุพรรณบุรี คว้า 3 รางวัล ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑

ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นาย อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี จัดงานการกุศล “รวมพล คนทำความดี”รวมพลังจัดหาทุนสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ราษฎรผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ

ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิด อ่านต่อ >>