ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายหาน ฉี่เต๋อ (H.E. Mr. Han Qide) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) และในฐานะประธานสมาคมประชาชนจีนเพื่อสันติภาพและการลดอาวุธ

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายหาน ฉี่เต๋อ

               วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐม สนธิกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

นครปฐม สนธิกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเคลื่อนท อ่านต่อ >>

ม.ล.ปนัดดา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาอย่างยั่งยืน’มอบรางวัลการแข่งขันวิชาการ

ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาอย่างยั่งยืน

     ที่ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา อ่านต่อ >>

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการรวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา

สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา

    วันที่ 26 มกราคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษา ตำบลวั อ่านต่อ >>

นครปฐม แจ้งเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

         นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิด อ่านต่อ >>

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เตรียมส่งโคมไฟโมบิยา พลังงานแสงอาทิตย์ จุดความสว่างให้พื้นที่ไร้พลังงาน

โคมไฟโมบิยา พลังงานแสงอาทิตย์

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เตรียมรุกช่วยอย่างต่อเนื่องกับพื้นที่ชุม อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งนานาชาติและพื้นที่บ้านท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

นครปฐมจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย

       วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์ อ่านต่อ >>

นครปฐม จัดงานชาตกาล 108 ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน

งานชาตกาล 108 ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน

มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ >>

กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และป้องกันปัญหายาเสพติด

โครงการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ กศน.อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ >>

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาน อ่านต่อ >>