สคร. 5 ราชบุรี แนะประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ

สคร. 5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แน อ่านต่อ >>

พช. จับมือ สมาคมสื่อช่อสะอาด ร่วมลงนาม MOU บูรณาการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ผ่านสื่อวิทยุ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่งคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จ อ่านต่อ >>

พช. จัดกิจกรรม “Veget of Love : ปันผัก ปันรัก ปันสุข” ขับเคลื่อนการน้อมนำ แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พช. จัดกิจกรรม  “Veget of Love : ปันผัก ปันรัก ปันสุข” ขับเค อ่านต่อ >>

นครปฐม กองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม โดยหลวงพี่น้ำฝน ตั้งเป้ามอบเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย 200 เตียง

นครปฐม กองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม โดยหลวงพี่น้ำฝน ตั้งเป้ามอบเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย 200 เตียง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่ วิหารพระพุทธเมตตาประท อ่านต่อ >>

นครปฐม โครงการสวดเผาฟรี วัดไผ่ล้อมเผาศพเด็ก18 ราย

นครปฐม โครงการสวดเผาฟรี วัดไผ่ล้อมเผาศพเด็ก18 ราย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน อ่านต่อ >>

คติธรรม #หลวงพี่น้ำฝน คนสองคน บนเส้นทางเลิกยาเสพติด เป็นอย่างไรไปดู !

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ยาเสพติดมีพิษร้ายทำลายชีวิตและค อ่านต่อ >>

พช.อำนาจเจริญ ต่อยอดเสริมพลัง สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง

19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราช อ่านต่อ >>

พช.จับมือสภาสตรีฯ สนองพระดำริ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมประกวดผ้าลายพระราชทานลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการ อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ (19 ก.พ.64) ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครป อ่านต่อ >>