จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมความเป็นไทยในมิติ 4F

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมความเป็นไทยในมิติ 4F สืบ อ่านต่อ >>

อบจ.สุพรรณบุรี จัด2 เทศกาล รักเฮงเอง..รับวันตรุษจีน

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วยจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ >>

จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ที่หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วัน อ่านต่อ >>

รพ.สต. และชมรม อสม.บ้านท่าไชย จ.สุพรรณบุรี ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 คว้ารางวัลดีเด่นระดับจังหวัดในการประกวดแอปฯ อสม.ออนไลน์

จากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี อบรมการซ่อมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับไทยแลนด์ ๔.๐

       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์  วัน อ่านต่อ >>

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เยี่ยม สวท.สุพรรณฯ ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายสีขาว

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สัมมนาเสริมสร้าง อ่านต่อ >>

ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อแผนงาน “การท่องเที่ยวชุมชนและท้องถิ่น” สร้างรากฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมเสาธงทอ วังยางรีสอร์ท โฮเทลแอนด์สปา ต.วังยาง อ. อ่านต่อ >>