เทศบาลนครนครปฐม กำหนดงานประเพณีสงกรานต์61 มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำดำหัวเล่นน้ำปฐมนคร

เทศบาลนครนครปฐม กำหนดงานประเพณีสงกรานต์61 มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำดำหัวเล่นน้ำปฐมนคร

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครน อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับหั อ่านต่อ >>

บขส.ภูเก็ต เปิดใช้บริการระบบคิวรถรับจ้างสาธารณะอัติโนมัติ

บขส.ภูเก็ตเปิดใช้ตู้กดบัตรคิว รถโดยสารสาธารณะ เพื่อระเบียบกา อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี คุมเข้มมาตรการรถบรรทุกสีขาว ป้องกันอุบัติเหตุจากรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

ที่ห้องประชุมขุนข้าง  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  นายพิภพ  บุ อ่านต่อ >>

ผู้ว่าสุพรรณบุรีมอบโอวาทให้แก่นักกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผวจ อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ที่ห้องประชุมโรงแรมกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ทพ.อนุศักดิ์ คงมาล อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เสริมสร้างความตระหนักรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดปลอดการทุจริต

สุพรรณบุรี  เสริมสร้างความรู้และรณรงค์ให้บุคลากรภาครัฐ ตระหน อ่านต่อ >>

แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบถนนตาม โครงการ“สร้างถนนในใจประชาชน” โดยหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบถนนตาม โครงการ“สร้างถนนในใจประชาชน” โดย อ่านต่อ >>

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.29 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ส อ่านต่อ >>

เจ้ากรมการทหารช่างเป็นในประธานพิธีส่งมอบถนน โครงการ“สร้างถนนในใจประชาชน” ในพื้นที่ 3 จชต.

เจ้ากรมการทหารช่างเป็นในประธานพิธีส่งมอบถนน โครงการ“สร้างถนน อ่านต่อ >>