ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขอให้ต่อยอด การเล่นกีฬาเป็นอาชีพที่สมบูรณ์แบบ

วันนี้ (1 เม.ย.64)  ที่   ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาศา อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี วัดมะนาว เปิดสวนพุทธเกษตร เป็นต้นแบบใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

ที่สวนพุทธเกษตร หลวงตาแดงวัดมะนาว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพ อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติฯ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” Suphanburi : Music & Craft & Folk Arts Festival ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก

ดร.สมจินต์  ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 เปิดเผ อ่านต่อ >>

สทนช. เสนอร่างผังน้ำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนพิจารณาให้ความคิดเห็น นำเสนอร่างผังน้ำพื้นที่ภาคกลาง 4 ลุ่มน้ำสำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก สะแกกรัง และท่าจีน

วันนี้ (29 มีนาคม 2564)  สทนช. ลงพื้นที่นำเสนอร่างผังน้ำพื้น อ่านต่อ >>

กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ปราดเปรื่อง Young Smart Famer ที่สุพรรณบุรี

วันนี้(29 มี.ค.64) ที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ วิสาหกิจชุ อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี ผลเลือกตั้งท้องถิ่น เทศบาล44แห่ง อย่างไม่เป็นทางการ ชาวบ้านเทคะแนนเลือกคนใหม่ 24คน คนเก่า22

รายงานผลการเลือกตั้งเทศบาล ผลการ​เลือก​ตั้ง​นา​ยกเทศมนตรี​ ใ อ่านต่อ >>

บรรยากาศการเลือกตั้งที่สุพรรณบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนทุกช่วงวัยออกมาใข้สิทธิอย่างต่อเนื่อง แม้อากาศจะค่อนข้างร้อน

ที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิม อ่านต่อ >>

ชาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สวมเสื้อหลากสีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด

เช้าวันนี้(28 มี.ค.64) บรรยากาศที่หอประชุมสถาบันวิทยาศาสตร์ข อ่านต่อ >>

ชาวสุพรรณบุรี บวชแก้บนให้ 7 วันให้ผวจ.สมุทรสาคร หายป่วย แม้ไม่ใช่ญาติ เพราะเป็นคนดี

นายไกรเลิศ พวงมาลี อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 57/2 หมู่ 2 ต.เขาพร อ่านต่อ >>

รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อ่านต่อ >>