คลังจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสำนักงานแห่งใหม่ รองรับการให้บริการมาตรฐานสากล

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งใ อ่านต่อ >>

เปิดกิจกรรมคุยโขมง หกโมงเย็น ที่เมืองโบราณอู่ทองส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ หมู่บ้านอู่ทองทองอู่อารยธรรมทวารวดี  เมืองโบราณอู่ทอง อำ อ่านต่อ >>

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง เตรียมโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1, 2, 3, 4 และ 5 กำหนดจัดประชุมวิ อ่านต่อ >>

จังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมระ อ่านต่อ >>

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานประชาสัมพันธ์การสะสมคะแนน Energy Points ครั้งที่ 2

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริษัท โรงเส้นหม อ่านต่อ >>

ตำรวจภูธรนครปฐมรุก ผุดโครงการ ป้องกันอาชญากรรม และการจราจรสีเขียวเคลื่อนที่ (Crime prevention & green traffic mobile care) ติดอาวุธไฮเทค เน้นป้องปรามเรคคอร์ดรถ-บุคคล

เมื่อ มีโครงการดีๆก็ยังยิ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความทันสมัย อ่านต่อ >>

ผู้เห็นต่างระดับแกนนำมั่นใจในโครงการพาคนกลับบ้าน ขอเข้ารายงานตัว เพิ่มอีกราย  

เมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30 น. ที่เรือนรับรอง มณ อ่านต่อ >>

คณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ To Be Number One ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อประเมินผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One ในการนำคะแนนไปประเมินผลระดับประเทศ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง อ่านต่อ >>