สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจง เปิดจุดบริการร่วม”รับเรื่องราวร้องทุกข์”เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กั อ่านต่อ >>

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจรับพัสดุตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 และระยะที่ 4 ที่ สวท.สุพรรณบุรี

นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จั อ่านต่อ >>

พ่อเมืองนรา นำกองกำลัง 3 ฝ่ายร่วมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมรับปีใหม่

พ่อเมืองนราธิวาสนำกองกำลัง 3 ฝ่าย ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมแ อ่านต่อ >>

นราธิวาส อบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ

วันนี้ 21 ธ.ค. 60 เมื่อเวลา 09.00 น ห้องโสภาพิสัยโรงแรมตันหย อ่านต่อ >>

เสวนาเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม นำสันติสุข จชต เพื่อขยายสู่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้

เสวนาเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม นำสันติสุข จชต เพื่อขยายสู่ป อ่านต่อ >>

“สนามกีฬาพื้นบ้านอนุรักษ์ไก่ชน”ตำบลทุ่งหลวง เปิดเป็นทางการแล้ว เจ๊เปิ้ล-กำนันเล็ก การันตี

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เมื่อเวลาดี 09.49 น.วันที่ 16 ธันวาคม อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี สรุปได้ถนนสองสายพร้อมชื่อถนนพร้อมนามสกุล

สุพรรณบุรี สรุปได้ถนนสองสายพร้อมชื่อถนนพร้อมนามสกุล         อ่านต่อ >>