กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และป้องกันปัญหายาเสพติด

โครงการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ กศน.อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ >>

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาน อ่านต่อ >>

พิทักษ์ป่าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4(บ่อนํ้าร้อน-จันทรัตน์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 พร้อมกำลัง 3ฝ่าย เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ต้นน้ำแม่น้ำปัตตานี เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง

พิทักษ์ป่าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4

ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ต้นน้ำแม่น้ำปัตตานี เหนือทะเล อ่านต่อ >>

ศิลปินนานาชาติกว่า 17 ประเทศ ร่วมเดินขบวนแห่รอบเมือง แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างสวยงาม ที่สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติสุพรร อ่านต่อ >>

นครปฐม กอ.รมน.ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีไม่สามารถผ่านเข้า-ออกที่สาธารณะได้เกือบ 10 ปี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดนครปฐม พร้ อ่านต่อ >>

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

      วันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครป อ่านต่อ >>

นราธิวาสจัดอบรมเพิ่มบทบาทผู้นำสตรีเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสจัดอบรมเพิ่มบทบาทของผู้นำสตรี ตามโครงการแสวงห อ่านต่อ >>

โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561

โรงเรียนการบินกำแพงแสน

       วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่บริเวณลานจอดอากาศยาน โรงเรีย อ่านต่อ >>

สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรองรับการรับจ่ายเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ต อ่านต่อ >>