จ.นราธิวาสประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2 แหล่งในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ (6 เมษายน 2562) เวลา 11.09 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการระดับสูง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีฯ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธีตักน้ำถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งเปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จากนั้นนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ กล่าวคาถาบริกรรมตักน้ำ แล้วตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำคลองน้ำแบ่ง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านกูจำ หมู่ที่ ๓ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดแหล่งที่ 1 โดยลำน้ำคลองน้ำแบ่ง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นคลองน้ำสีดำไหลมาบรรจบกัน 4 สาย 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สุไหงปาดี อ.ตากใบ อ.ระแงะ และ อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งชาวนราธิวาส ได้ใช้อาศัยดื่มกิน และใช้ประโยชน์จากลำน้ำดังกล่าวมาอย่างยาวนาน
โดยในเวลาเดียวกันนี้นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ก็ได้เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่บริเวณน้ำตกสิรินธร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หมู่ที่ 5 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมการสำหรับเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แห่งที่ 2 ของ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีฯ

 

ในส่วนของน้ำตกสิรินธรนั้น จังหวัดนราธิวาสที่ได้พิจารณาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเป็นแหล่งที่ 2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมและพระราชทานนามน้ำตกแห่งนี้เป็น “น้ำตกสิรินธร “ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2525 และเมื่อปี 2542 จ.นราธิวาส ได้ใช้น้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อมาในปี 2550 จ.นราธิวาส ได้นำน้ำจากน้ำตกสิรินธร ไปใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อีกด้วย

 

สำหรับพระราชพิธีทำน้ำอภิเษกจะมีขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2562 นี้ ณ พระอุโบสถวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ ๙ เมษายน 2562 นี้ ณ พระอุโบสถวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนราธิวาส