รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายและ เปิดป้ายอาคารวินิจฉัยโรค ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗ ที่ สุพรรณบุรี

วันนี้(6 มี.ค.67) เวลา 14.00 น.ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช อ่านต่อ >>

รมว.สาธารณสุข เตรียมลงพื้นที่ มอบนโยบายและ เปิดป้ายอาคารโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗ ที่ สุพรรณบุรี

นายแพทย์รัฐพล  เวทสรณสุทธี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุ อ่านต่อ >>

จ.สุพรรณบุรี รพ.บางปลาม้า เปิดโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายการเดินทาง และลดความแออัด

ที่ เทศบาลตำบลบ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายกองโทเชษฐ อ่านต่อ >>

สสจ.สุพรรณบุรี ยังคงจัดส่งทีมงานดูแลสุขภาพกาย และจิตใจ ของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุโรงงานพลุระเบิด ต่อไปอย่างน้อยอีก 3 เดือน

นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุทธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ >>

จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แบบบูรณาการให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

วันนี้(14 ธ.ค.66) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมการบูร 1 ชั้น 2  อ่านต่อ >>

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ประชุมคณะกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ ๕ ระดับเขต

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อำเภ อ่านต่อ >>

สปสช.เขต 5 ราชบุรี นำคณะ อคม. ติดตามประเมินหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ ม.50(5)จังหวัดประจวบฯ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ส.ค.2566 ที่ศูนย์ประสานงานหลักป อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เฉลิมฉลอง ครบรอบ 4 ปี ตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจเจ้าพระยายมราช ช่วยชีวิตผู้ป่วยภาคกลางตะวันตกตามเป้าหมาย

วันนี้(7 ส.ค.66) เวลา 08.30 น.ที่ห้องประชุมชั้น 10 ตึกอำนวยก อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เปิดสถานีรักษ์สุขภาพ (Health Station) วัดหนองวัลย์เปรียง อำเภอสองพี่น้อง

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าว่ อ่านต่อ >>

โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร CDCU)

พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ อ่านต่อ >>