พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (2 ตุลาคม 2566) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๖๖

นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป อ่านต่อ >>

เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สื่อข่าว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตกล้วยไม้

นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำน อ่านต่อ >>

ชาวสุพรรณบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ และกิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ (ปล่อยปลาลงทุ่ง) ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม อ่านต่อ >>

เกษตรสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรกับต่างประเทศ ประจำปี 2566

ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายวันชัย นิลวงศ์ เก อ่านต่อ >>

เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สื่อข่าว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

นายวันชัย  นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำ อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เปิดเวที เสวนา อัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น คุณค่าและการอนุรักษ์

วันนี้(28 ก.ย.66) ที่วัดการ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุ อ่านต่อ >>

ข้าราชการและประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

วันนี้ (28 ก.ย.66) เวลา 08.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ อ่านต่อ >>

เกษตรสุพรรณบุรี ส่งเสริม การทำนาด้วย “เทคโนโลยี 4 ป. + 1 IPM”

นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยถึงการส่งเสร อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี นายก.อบต.-ชาวบ้านร้อง ผู้รับเหมาชุ่ย ทิ้งงานสร้างถนน ทำฝุ่นฟุ้ง-หน้าฝนถนนเละเดินทางลำบาก

นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒ อ่านต่อ >>