สพร.2 สุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยเพื่อการไปทำงานต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ ส อ่านต่อ >>

เปิดตัวโครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำสะอาดให้ประชาชน ทั่วประเทศ

วันนี้( 24 พ.ย.65) ที่ ศูนย์เมขลา อาคารกรมทรัพยากรน้ำ กรุงเท อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(22 พ.ย.65) ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นายณัฐ อ่านต่อ >>

CP ALL เยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการสานฝันอนาคตการศึกษา ที่สุพรรณบุรี

นางจุฑามาส  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระ อ่านต่อ >>

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี kick off ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นสร้างความตื่นตัวในการจัดทำถังขยะเปียก ของจังหวัดสุพรรณบุรี

บ่ายวันนี้ (15 พ.ย.65) ที่สนามหญ้าด้านในศาลากลางจังหวัดสุพรร อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังสถานการณ์เริ่มจะเข้าสู่สภาวะปกติ

จังหวัดสุพรรณบุรี ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประ อ่านต่อ >>

สพร.2 สุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลกรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรีส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโล อ่านต่อ >>

สพร.2สุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรม การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรบาริสตามืออาชีพ ให้แก่แรงงานนอกระบบ

วันนี้( 14 พ.ย.65)ที่ห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุ อ่านต่อ >>

จิตอาสาสุพรรณบุรีร่วมทำความสะอาดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (Big Cleaning Day) เพื่อเตรียมปิดศูนย์พักพิงฯ

วันนี้ (14 พ.ย.65) ที่บริเวณวัดรางบัวทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอส อ่านต่อ >>

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อบจ.สุพรรณบุรีในด้านสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิระหว่าง อบจ.สุพรรณบุรี และ สสจ.สุพรรณบุรี

วันนี้ (14 พ.ย.65) เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่านต่อ >>