สุพรรณบุรี เปิดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่ ๑๒ สู่การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในอนาคต

วันนี้(23 ส.ค.62)ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายธ อ่านต่อ >>

กอ.รมน.สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการทิ้งขยะแบบบูรณาการ ตามแนว “ประชารัฐ”

วันนี้(22 ส.ค.62) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำเ อ่านต่อ >>

เกษตรกรสุพรรณบถรี จี้รัฐแก้ปัญหา หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดหนัก

วันนี้( 22 ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายชากร จงสมจิตต อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี จัด“ English We Like 2019 ปีที่ 11 ”เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ ติวฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้(22 ส.ค.62) ที่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบ อ่านต่อ >>

ขนส่งสุพรรณบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกสินค้าเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

นางสาวหทัยรัตน์  คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรม อ่านต่อ >>

อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในไม้ผล และพืชผักต่างๆ

นายสมนึก สวนดอกไม้    ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุร อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แนวโน้มการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หลังประชุมระบบทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ฯ

ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ อ่านต่อ >>

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดี

ที่โรงแรมสองพันบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  นาย อ่านต่อ >>

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับศอ.ปส.สุพรรณบุรี จัดประกวดวงดนตรีสากล “Suphanburi Strings Combo Contest ครั้งที่ 2”

วันนี้(21 สิงหาคม 2562) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นายร อ่านต่อ >>

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ฝากสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว สอดส่องดูแลผู้ถูกทอดทิ้งพร้อมร่วม สังคมครอบครัว ในชุมชนให้อยู่ดีมีสุข

วันนี้(20 ส.ค.62) ที่ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี นายนิมิต อ่านต่อ >>