คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (15 ต.ค.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิด อ่านต่อ >>

SP-Net สุพรรณบุรี เปิดเวทีเสวนา โมเดลการพัฒนาชุมชนกับสภาองค์กรชุมชนตำบล

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค เปิ อ่านต่อ >>

อพท.1 ร่วมกับ อพท.7 และภาคี พัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อพท.1 ร่วมกับ อพท.7 ลงพื้นที่หารือกับภาคีเพื่อขับเคลื่อนการพ อ่านต่อ >>

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ลงพื้นมอบถุงยังชีพ น้ำดื่นและสุขาลอยน้ำ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้(14 ต.ค.64) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที อ่านต่อ >>

สสจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 แก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล

สสจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 แก่ประชาช อ่านต่อ >>

คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (14 ต.ค.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิด อ่านต่อ >>

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (14 ต.ค.64) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี อ่านต่อ >>

อพท.7 สุพรรณบุรี ส่งเสริม ชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง สุพรรณบุรี คว้ารางวัล กินรี Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นอง อ่านต่อ >>

อพท.7 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวในรูปแบบสมัยใหม่ New normal ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ง อ่านต่อ >>

คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ ( 12 ต.ค..64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เป อ่านต่อ >>