ตรวจเชิงรุกรพ.บางปลาม้า ร่วมกับ อบต.กฤษณา ตรวจสุขภาพเชิงรุกประชาชน รณรงค์ดูแลสุขภาพตนเอง

ที่ศาลาการเปรียญวัดศพเพลิง ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดร.อุดม ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุก โดยมี พ.จ.อ.สุริยา ภู่สวัสดิ์ นายอำเภอบางปลาม้า นพ.กิตติพงษ์ อยู่สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปลาม้า น.ส.ดณิษา ใจเพ็ชร นายก อบต.กฤษณา เจ้าของโครงการฯ และชาวบ้านร่วมพิธีจำนวนมาก

น.ส.ดณิษา ใจเพ็ชร นายก อบต.กฤษณา กล่าวว่า จากข้อมูลสภาวะของสุขภาพของตำบลกฤษณา มีประชาชนประมาณ 3,806 คน มีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคสำคัญ 6 ลพดับ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคไตวายและวัณโรค

อบต.กฤษณา จึงได้ร่วมกับ รพ.บางปลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า รพ.สต.กฤษณา และ รพ.สต.ราษฎร์บูรณะ จัดทำโครงการมหกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุก เพื่อคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน กลุ่มเสี่ยงในตำบลกฤษณา รวมทั้งรณรงค์ให้เกิดกระแสของการดูแลสุขภาพตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมถูกต้องของประชาชน