ติดต่อศูนย์ข่าว

      ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 ทำสื่อในรูปแบบข่าวออนไลน์ทางเวบไซต์ มุ่งหวังให้ผู้รับข่าวสาร ได้รับรู้ข่าวสารในรูปแบบสื่อออนไลน์ ไร้พรมแดน ไร้มลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ใช้กระดาษพิมพ์ภาพด้วยหมึก จนกระทั่งถึงยุค ไทยแลนด์ 4.0 ในขณะนี้

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกคนต่างรับรู้ข่าวสารผ่านโซเชียลต่างๆ ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และข่าวสารต่างๆมีเข้ามาทุกวัน หากแต่บริโภคข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเดียวก็คงจะไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการรับข่าวสารให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

 

ธัญพร ดังตราชู
บรรณาธิการบริหาร ออนไลน์นิวส์
โทร. 0619544294
Line ID : thunyapornd
Email : online-news@hotmail.co.th


จีรภา รอดเอี้ยง
รองบรรณาธิการ ออนไลน์นิวส์
บรรณาธิการบริหาร สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์
Email : starsnews999@gmail.com
โทร. 0818458898


 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น