สภ.เมืองสุพรรณบุรี เปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ที่วัดโรงช้าง ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นาย สิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จัดขึ้นโดย สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี

โดยมี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.พีระพจน์ ระหว่างบ้าน ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี พ.ต.ท.ตะวัน วัฒนรังสรรค์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท. ธวัช แสงสว่าง สวป.(ทำหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี

พ.ต.อ.พีระพจน์ ระหว่างบ้าน ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่าตำรวจภูธรภาค7 ได้มอบหมายให้  สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน  เสริมสร้างให้ชุมชน  เกิดความเข้มแข็งเข้าใจ  และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด  เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไข  และการบำบัดยาเสพติด  โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน ชุมชน  และเพื่อสร้างรูปแบบ  การดำเนินงานในหมู่บ้าน  ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ได้พิจารณาคัดเลือก  ชุมชนวัดโรงช้าง เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ เนื่องจาก ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และทางชุมชนเองก็มีความต้องการ  ที่จะได้รับการแก้ไข  ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ,ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ศาลาขาว สาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี วัดโรงช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศาลาขาว และเทศบาลสวนแตง