อพท.7 สนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและวีถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ GSTC ประจำปีงบประมาณ 2563

ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 เปิดเผย อ่านต่อ >>

นครปฐม จัดงาน “The Best Of Nakornpathom”  วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดี 100 ปี นครปฐม

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรั อ่านต่อ >>

ตรัง ลงนามบันทึกความร่วมมือ ตรัง-สตูล ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเที่ยว

จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี อพท.7 ขับเคลื่อน เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำน อ่านต่อ >>

อพท.7 พร้อมคณะลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ จ.เลย

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำน อ่านต่อ >>

อพท.7 ลงพื้นที่คืนข้อมูลกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ลงพื้นที่คืนข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ย อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เปิดนิทรรศการ สืบอดีตกาล ผ่านหม้อสามขา  ภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมบ้านเก่า เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย

  วันนี้ (18 ก.ย.63) ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุพรรณบ อ่านต่อ >>

อพท.7 นำคณะสื่อมวลชนจากชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ จ. จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานพื้นที่พิเศษ7 โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนั อ่านต่อ >>

“ผู้ว่าฯจีระเกียรติ”เปิดตลาดชุมชนคนเมืองกาญจน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน“ช่วยกัน ตลาดชุมชน คนเมืองก อ่านต่อ >>

เริ่มแล้ว มหกรรมสินค้าสัตว์น้ำ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 1 เพิ่มมูลค่าส่งเสริมข่องการตลาด แบบ New Normal ที่สุพรรณบุรี

ค่ำวันนี้(11 ก.ย.63) ที่ตลาดพอเพียง ด้านหลังสถานีบริการน้ำมั อ่านต่อ >>