AIS Business ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จัดงานสัมมนาพิเศษ เสริมศักยภาพให้ภาคสาธารณสุขและโรงพยาบาลในการก้าวเข้าสู่ Smart Hospital

AIS Business ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Healthcare Cybersecurity & Telemedicine 2024 ให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานเครือข่ายภายในเขตสุขภาพที่ 5  ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี โดยมีคุณปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลางเป็นประธานเปิดงานสัมมนา

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพให้ภาคสาธารณสุขและโรงพยาบาลในการก้าวเข้าสู่ Smart Hospital ที่ตอบโจทย์ทั้งการให้บริการทางการแพทย์สมัยใหม่ และความปลอดภัยทั้งในแบบ Physical และ Digital รวมไปถึงโซลูชัน ดิจิทัลใหม่ ที่สามารถประยุกต์และใช้งานจริงด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ และยกระดับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงยาบาล

ด้านนายกรกฤษณ์ เสียงใส รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคกลาง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า  “วันนี้ เอไอเอส มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าองค์กรในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาธารณสุขและโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในระดับชาติ  เอไอเอส จึงได้ผสานนำเครือข่าย 5G มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่หลากหลาย ให้บริการ Healthcare แบบครบวงจร  ไม่ว่าจะเป็น งานบริหารจัดการระบบ ICT,  การสื่อสารเชื่อมต่อการทำงานด้วย Cloud Contact Center รวมถึงบริการดิจิทัล ที่มาช่วยอำนวยความสะดวก  เช่น แอปพลิเคชัน บริการ Telemedicine  , Smart Ambulance   เพื่อให้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุด และมีขั้นตอนการทำงานภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยยกระดับ การบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น”

ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาบรรยายความรู้ อัพเดทเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ  และออกบูทให้ความรู้กับผู้ร่วมงานกว่า 20 บูธ 

สำหรับลูกค้าองค์กร ที่สนใจดิจิทัลเทคโนโลยี และโซลูชันจาก AIS Business ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://business.ais.co.th/  AIS Business พร้อมเป็นพันธมิตรดิจิทัล ที่มั่นใจได้ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคมไทย