ออนไลน์นิวส์ Live (สด) เฉพาะกิจ

ออนไลน์นิวส์ Live

(-_-)


ถ่ายทอดสด ชี้แจงสถานการณ์ Covid-19 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จาก สนง.ปชส.นฐ