รพ.บางปลาม้า จัดคอนเสิร์ตการกุศล สบายไต หาทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้ รพ.บางปลาม้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายวรชาต วงศ์ตั้งตน ประธาน THAIFA ภาค 7 ร่วมกับ KM8CAMP จัดคอนเสิร์ตการกุศล สบายไต เพื่อหาทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินบริจาค ไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อมอบให้โรงพยาบาลบางปลาม้า

ล่าสุดที่ห้องประชุมโรงพยาบาลบาลปลาม้า ได้จัดพิธี มอบเงินรายได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล สบายไต และเงินบริจาค ให้โรงพยาบาลบางปลาม้า เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยมี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และร่วมบริจาคในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์กิตติพงษ์ อยู่สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปลาม้าเป็นผู้รับมอบ

นพ.กิตติพงษ์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมบริจาคเงินทุกท่าน ตลอดจนทีมงานทุกๆฝ่าย เจ้าของสถานที่ ที่ช่วยกันจัดคอนเสิร์ต สบายไต ให้บรรลุไปได้ด้วยดี และสำเร็จเกินความคาดหมาย

โดยเงินบริจาคไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลบางปลาม้า เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ยอดเงินทั้งสิ้น 1,776,575 บาท และต้องขอขอบคุณสมาคม ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้จัดคอนเสิร์ตการกุศลสบายไต ที่ผ่านมา ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี