ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี หัวหน้ากลุ่มงานสร้างและประสานเครือข่าย เข้าเยี่ยมชม บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรึ่ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้อง CCTV

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายธำรง เกียรติธนะบำรุง ผู้พิพากษาสมทบ อ่านต่อ >>

พิธีเปิดโครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program 2022

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโ อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนโครงการ สร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน คุณทิ้งเราเก็บ ส.อบจ.เตรียมนำไปใช้ในพื้นที่ เพื่อรักษาความสะอาดอย่างยั่งยืน

วันนี้(19 มี.ค.66) เวลา 07.30 น. ที่บริเวณใต้สะพานอาชาสีหมอก อ่านต่อ >>

กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กรณีศึกษา “สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี”

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา และประธาน คณะอนุกรรมาธิกา อ่านต่อ >>

หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานคณะพระวินยาธิการ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกีรยต อ่านต่อ >>

สสจ.สุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนผ่าน”การอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อสุขภาพ

วันนี้(17 มี.ค.66) เวลา 08.30 น.ที่ห้องประชุมการบูร ๑ สำนักง อ่านต่อ >>

รองผู้ว่าฯอ่างทอง มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันนี้(17 มี.ค.66) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงอาหาร มหาวิทย อ่านต่อ >>

อ่างทอง รพ.อ่างทอง จัดเวทีเสริมสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็นองค์กรแรกแห่งปีของจังหวัด

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. โรงพยาบาลอ่างทองโดย อ่านต่อ >>

วอศ.สุพรรณบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันนี้(16 มี.ค.66) ที่ โดมรวมน้ำใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบ อ่านต่อ >>

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจง ต้องตัดไฟแต่ต้นลม ระเบิดเวลาลูกใหญ่ในโรงเรียน เด็กไทยเสี่ยง “ซึมเศร้า – คิดสั้น”จากการถูก บลูลี่

ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เปิดเผยว่า ปัจจุบ อ่านต่อ >>