ปปส.ภาค 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและประมวลกฎหมายยาเสพติด ประจำปี 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ฟอร์จูน แสงจ อ่านต่อ >>

เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมติดตามและวางแผนบริหารจัดการน้ำ ป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร (คลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ขวา) ใน 4 ตำบลของ อ.เมืองสุพรรณบุรี

นาย​ศรี​ธรรม​ ราช​แก้ว​ นาย​อำเภอเมือง​สุพรรณบุรี​ มอบหมายให อ่านต่อ >>

ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ประสานความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจระเข้ เดินหน้าทำหมันสุนัข แมว ฟรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 บริเวณโดมด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านต่อ >>

ธรรมะในคุก เพื่อชีวิตเมื่อพ้นประตูคุก #หลวงพี่น้ำฝน

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ขึ้นชื่อว่าเรือนจำนั้น ถ้าไม่ใช อ่านต่อ >>

ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) ต.ดอนโพธิ์ทอง”

นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายจิตร อ่านต่อ >>

คณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ สวปอ.มส.(SML) รุ่นที่ 3 เยี่ยมชมกิจการ ทสภ.

วันที่ 5 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รญว. ให้ อ่านต่อ >>

ประจวบจัดน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้ อ่านต่อ >>

เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์” เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ ที่ สุพรรณบุรี

ค่ำวันนี้(2 ก.ค.65) ที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ >>

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ นาวาภิกขาจาร ที่วัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร

เช้าวันนี้(2 ก.ค.65)เวลา 07.00 น. ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้ว อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรีเปิดบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 9

ที่สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายประเสริ อ่านต่อ >>