กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่เคหะชุมชนห้วยขวาง มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่เคหะชุมชนห้วยขวาง มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่เคหะชุมชนห้ อ่านต่อ >>

ตรัง กอ.รมน.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 8 ราย มอบถุงยังชีพ รวม71 ชุด ช่วยเหลือประชาชน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมอบรมโคร อ่านต่อ >>

อพท.7 ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูกลุ่มศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19

วันนี้(27 พ.ค.63)ที่หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองส อ่านต่อ >>

ตรัง มอบเงินช่วยเหลือผลกระทบโควิด -19ไปแล้วกว่า 9 ล้านบาท

จังหวัดตรัง  มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ อ่านต่อ >>

ตรัง ประชุมหารือการเชื่อมโยงเผยแพร่ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม

จังหวัดตรัง ประชุมหารือการเชื่อมโยงเผยแพร่ เศรษฐกิจ ท่องเที่ อ่านต่อ >>

ตรัง รองผู้ว่าฯตรังประชุมชี้แจงแนวทาง

จังหวัดตรัง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโ อ่านต่อ >>

ผู้ว่าฯ นครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 15/2563 เน้นทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผู้ว่าฯ นครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 15/2563 เน้นทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลาง อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เร่งทำหมันสุนัข-แมวจรจัด สานต่อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้น อ่านต่อ >>