สุพรรณบุรี เปิดโครงการ “จิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

วันนี้(21 มิ.ย.67) เวลา 15.00 น. ที่ ตลาดสวนแตง ตำบลสวนแตง อ อ่านต่อ >>

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี พบปะนักเรียน พร้อมขอให้เด็กๆ ยกนิ้วสัญญาจะทำให้พ่อแม่มีความสุข และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ในกิจกรรมผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ ที่โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมาลย์ผดุงวิทย์ อ.บางปลาม้า

( 21 มิ.ย.67) เวลา 07:30 น. ที่โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมาลย์ผ อ่านต่อ >>

นครปฐม : น้ำตาแห่งความตื้นตัน คุณยายสวมกอดรองผู้ว่าฯนครปฐม และนายกฯกาชาด หลังกาชาดมอบบ้านรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระ อ่านต่อ >>

เกษตรสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาความมั่นคงด้านอาหาร ฯ ” ณ สจล. อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายภควรรณ อ่านต่อ >>

เกษตรสุพรรณบุรี ร่วมเป็นพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัญญาซื้อขาย “โครงการปลูกข้าวลดโลกร้อน NTA”

นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นพยานการบันท อ่านต่อ >>

เกษตรสุพรรณบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ GAP’s Internal Control Systems : ICS ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่แห้วจีน อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้า อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ”Creating Automatic Robot Competition 2024 (CARC 2024) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการ “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ”

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลั อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ

วันนี้(19 มิ.ย.67)ที่ห้องประชุม โรงแรมสองพันบุรี  นายประทีป อ่านต่อ >>

เกษตรเมืองสุพรรณฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจแมลงที่พบในนาข้าว ในพื้นที่ตำบลโคกโคเฒ่า

นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรรค์ชัย สมแก้ว อ่านต่อ >>

เกษตรสุพรรณบุรี จัดงานวันเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าว

วันนี้(17 มิ.ย.67)  นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ >>