นครปฐม สมาคมศิลปินตลก(ประเทศไทย)เตรียมจัดงานทำบุญ “บรรพชนคนตลก” และพิธีไหว้ครู

นครปฐม สมาคมศิลปินตลก(ประเทศไทย)เตรียมจัดงานทำบุญ "บรรพชนคนตลก" และพิธีไหว้ครู

เมื่อวันที่26ตุลาคม 2563 ที่วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนคร อ่านต่อ >>

จ.สุพรรณบุรี เปิดศูนย์บริจาค สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยภัยน้ำท่วม

วันนี้(26 ต.ค.63) ที่บริเวณหน้าอาคารหอประชุมอาชาสีหมอก ศาลาก อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15

วันนี้(26 ต.ค.63) ที่ วิถีไทยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรร อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี ฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอ อ่านต่อ >>

สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุร อ่านต่อ >>

ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก ร่วมพิธีลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ เนื่องในเทศกาลกินเจ

      วันนี้ (24 ต.ค.63) เวลา 19.00 น.  ที่โรงเจเช็งเฮียงตั๊ อ่านต่อ >>