อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงานแถลงข่าว RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดม อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธี (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดม อ่านต่อ >>

น้องใหม่ นศ.วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรม ‘แฟนฉัน Fan Art’ วาดความคิดถึง

นางสาวฉันท์สินี ปฐมรัตน์  (น้องใหม่) นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สา อ่านต่อ >>

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชื่อ “ศูนย์พัฒนาความสามารถทางอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : RMUTR Electronic & Computer Proficiency Improvemet Center”

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชย อ่านต่อ >>

เซ็นทรัลพัฒนา ชวนเปิด [นคร] ปฐมบทใหม่แห่งการใช้ชีวิต ผ่านผลงาน Art Story ร่วมสมัย ฝีมือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงบนป้ายโครงการเซ็นทรัล นครปฐม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมท อ่านต่อ >>

นครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ชวนเที่ยวงานยิ่งใหญ่ “เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร”สบายตา สบายใจ สบายท้อง กับประเพณีวัฒนธรรมและอาหารหลากหลาย

วันที่ 23 กันยายน 2566 ที่บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกี อ่านต่อ >>

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอบางเลน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน มีความคล่องตัว ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

วันที่ 22 กันยายน 2566 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นา อ่านต่อ >>

เรือนจำกลางนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยชิบะ เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบยุติธรรมทางอาญาด้านผู้กระทำผิดหญิง ณ เรือนจำกลางนครปฐม

ที่เรียนจำกลางนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายขวัญไชย สัน อ่านต่อ >>

ผบ.ตร. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้มีส่วนสำคัญในโครงการชุมชนยั่งยืน ปี ๒๕๖๖

สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ #โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเ อ่านต่อ >>