ผู้สื่อข่าวในพื้นที่

      รายชื่อสื่อมวลชนนี้ เป็นรายชื่อสื่อมวลชนที่ทางเราอนุญาตให้ส่งข่าว ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ บนเวบไซต์ข่าว ออนไลน์นิวส์ เน้นให้สื่อในพื้นที่นั้นๆ นำเสนอข่าวในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอันขาด หากนอกเหนือจากนี้ทางเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดส่วนตัวและไม่เกี่ยวกับองค์กร โดยทางเราเน้นให้สื่อทุกท่านเข้าปฏิบัติหน้าที่ทำข่าวด้วยความนอบน้อมถ่อมตน ไม่อวดอ้างเพื่อทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเด็ดขาด ซึ่งถ้าหากสื่อมวลชนในพื้นที่กระทำนอกเหนือจากนี้ ให้ถือว่าขาดจากการเป็นผู้สื่อข่าวของ ออนไลน์นิวส์ โดยทันที

     อนึ่ง หากหน่วยงานใดที่ต้องการให้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปทำข่าวนอกพื้นที่ไกลออกไป และมีน้ำใจช่วยค่าน้ำมันในการเดินทาง ให้ถือเป็นเรื่องปกติ และเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่าย แต่มิให้สื่อเรียกร้องหรือกรรโชกเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเด็ดขาด และให้สื่อมวลชนคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นหลัก จึงขอแจ้งชื่อสื่อมวลชนในพื้นที่ดังนี้

 

รายชื่อสื่อมวลชน

เฉลียว อินยิ้ม

นางสาวเฉลียว  อินยิ้ม
Chaleaw  Inyim
kimyim61@gmail.com
0836856440
(สุพรรณบุรี)

 


นายวันชัย  พูลเพิ่มพันธ์
ผู้สื่อข่าวด้านอาชญากรรม
0822446694
(นครปฐม)


 

พุทธรัฐ ศิลาพันธ์
Phuttharat Silaphan
phuttharat_s@prd.go.th
(กรุงเทพฯ)


 

 

ปทิตตา หนูสันทัด
Pathitta Nusanthat
0901782467
Joetainara@gmail.com
(นราธิวาส)


มนต์เจริญ ศรีมงคล

มนต์เจริญ ศรีมงคล
MONJAROEN SRIMONGKON
081-6073888
monjaren@gmail.com
(ผู้สื่อข่าวจังหวัดตรัง)


บุญมา ลิบลับ

บุญมา ลิบลับ
Boonma Liblub
084-0029331
tongyod_pj@hotmail.com
(ผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)