เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามการผลิตไม้ประดับจังหวัดสุพรรณบุรี อโกลนีมา ราชาไม้ใบสุดยอดแห่งไม้มงคล

นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า ลงพื้นที่ติดตามการผลิตไม้ประดับจังหวัดสุพรรณบุรี “อโกลนีมา ราชาไม้ใบสุดยอดแห่งไม้มงคล”

ณ สวนเกษตรกร นายบุญส่ง สาลีผล กลุ่มแปลงเกษตรกรผู้ผลิตอโกลนีมา  ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นพืชสร้างรายได้นอกจากการทำนา โดยเกษตรกร นายบุญส่ง สาลีผล เป็นผู้ผลิตอโกลนีมา รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า สามารถจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้กว่าแสนบาทต่อเดือน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพ เริ่มจากการปลูกเพราะความชอบ ความสวยงาม ใช้เวลาว่างจากการทำนาปลูกเป็นอาชีพเสริมจนประสบความสำเร็จเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ

สำหรับ อโกลนีมาถือเป็นพืชอีกชนิดที่สร้างรายได้นอกจากการทำนา เนื่องจากใช้พื้นที่และแรงงานในการผลิตน้อย รวมถึงการจัดการพื้นที่ การบริหารจัดการแปลง การดูแลไม่ยุงยากสามารถสร้างรายได้ที่คุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นพืชที่ต่างประเทศต้องการอย่างต่อเนื่อง มีการส่งออกไปต่างประเทศ อาทิเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถติดต่อเยี่ยมชมพื้นที่ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้าหรือสวนบุญส่ง ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

      อโกลนีมา (Aglaonema) หรือแก้วกาญจนา หรือเขียวหมื่นปี (Chinese Evergreen)ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaonema วงศ์: Araceae เป็นสกุลของพืชไม้ประดับที่มีความสวยงามที่ใบ ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับ เป็นลำดับพืชที่มีมากกว่า 40 ชนิด ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธ์เพื่อให้มีสีสันสวยงามนิยมเพาะเลี้ยงเพื่อความสวยงาม และจัดเป็นไม้มงคล ปัจจุบันมีสีสันของใบแตกต่างจากเดิม ทั้งแดง ส้ม น้ำตาล และใบด่าง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติว่า เมืองไทยเป็นแหล่งแก้วกาญจนาที่สวยที่สุด