รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2567 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

 

วันนี้(10 มิ.ย.67) เวลา 10.00 น.ที่อ่างเก็บน้ำลาดควาย ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนจิตอาสาชาวสุพรรณบุรี แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

โดยนายดรณ์ สมิตะเกษตริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี   ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งในด้านการศึกษา และด้านการแพทย์ โดยมีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น

หลังเสร็จสิ้นพิธี ฯรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และเสริมสร้างแหล่งโปรตีนให้ชุมชน พร้อมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและเพื่อการอนุรักษ์ดินบริเวณโดยรอบสระน้ำสาธารณประโยชน์อ่างเก็บน้ำลาดควาย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ