รมว.สาธารณสุข เตรียมลงพื้นที่ มอบนโยบายและ เปิดป้ายอาคารโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗ ที่ สุพรรณบุรี

นายแพทย์รัฐพล  เวทสรณสุทธี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 เตรียมจัดพิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาล ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา 14.00 น.

โดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบนโนบายการทำงานแก่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เขตสุขภาพที่ ๕ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสองพี่น้อง และทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จากนั้น เวลา 16.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล และพี่พบน้อง และมอบนโยบายการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี

ด้าน นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยอีกว่า สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 เปิดให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 โดย สมเด็จพระวันรัต ได้ประทานเงิน เป็นจำนวน 2,400,000 บาท และตั้งชื่อ โรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระวันรัต ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

 โดยอาคารโรงพยาบาลหลังนี้ ได้ความเมตตาจาก พระธรรมพุทธิมงคล วัดป่าเลไลยก์ (หลวงพ่อสอิ้ง) พระสุพรรณวชิราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งส่วนราชการได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูชาคุณสมเด็จป๋า และยังมีผู้มีจิตศรัทธาประชาชน บริษัทห้างร้านต่างๆ  ในอำเภอสองพี่น้อง รวมบริจาคได้เงินทั้งสิ้น 43,000,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ และปรับปรุงโครงสร้างจนเปิดบริการให้แก่ประชาชนได้สำเร็จ โดยแบ่งเป็น ชั้นที่ 1 ให้บริการผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรม โรคไต โรคหัวใจ

ชั้นที่ 2    ให้บริการผู้ป่วย นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จักษุ โสตศอนาสิก และห้องบริบาลพระภิกษุสงฆ์

ชั้นที่ 3    ให้บริการผู้ป่วย ห้องผ่าตัด

ชั้นที่ 4    ให้บริการผู้ป่วย ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ผู้ป่วยหนักอายุรกรรม และผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด