มทภ.4 ย้ำ ไปต่อไม่รอแล้วนะ เดินหน้าสร้างสภาวะแวดล้อมเอื้อโต๊ะเจรจายังต้องเดินหน้า เผยคำตอบสุดฮิตคน จชต.คือเบื่อหน่ายเหตุความรุนแรง อยากทำมาหากิน

มทภ.4 ย้ำ ไปต่อไม่รอแล้วนะ เดินหน้าสร้างสภาวะแวดล้อมเอื้อโต๊ะเจรจายังต้องเดินหน้า เผยคำตอบสุดฮิตคน จชต.คือเบื่อหน่ายเหตุความรุนแรง อยากทำมาหากิน

 

เมื่อเวลา 11 .00 น.วันที่ 17 เม.ย. 62 ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล ร.15 ต. บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานการประชุมพบปะประธานสภาสันติสุขตำบล ประจำปี 62 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและนโยบายที่สำคัญของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมรับทราบปัญหาขัดข้องที่ผ่านเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีประธานสภาสันติสุขตำบล 290 ตำบล เข้าร่วม

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่าทั้ง 290 ตำบลที่ล้วนเป็นกลุ่มตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อมาร่วมแสดงเจตจำนงและบอกกล่าวให้รู้ด้วยว่าชาวบ้านฝากสะท้อนปัญหาความต้องการคือเรื่องของความเป็นอยู่ที่สงบสุข ไม่อยากอยู่อย่างร้อนๆ หนาวๆ โดยพร้อมใจอยากให้มีรัฐบาลเข้ามาเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและนำการพัฒนากลับสู่สภาวะปกติสุขหลังมีการเลือกตั้ง แม้ว่าจะเป็นพรรคใดก็ขอให้ช่วยกันนำพาการพัฒนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว รวมถึงอยากให้มีการเดินเครื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มข้นเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่มีอยู่ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างไม่ขาดช่วง โดยข้อความเห็นที่เหล่าบรรดาประธานสภาสันติสุขตำบลมีการนำเสนอแนะในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องดีเพราะทำให้เห็นการเข้ามาเป็นส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อปัญหา หลายอย่างที่รับฟังเป็นเรื่องดีที่สามารถนำไปช่วยกันขจัดปัญหา โดยจะนำไปสู่หนทางให้เห็นแสงสว่างยังปลายอุโมงค์ได้ชัดขึ้น ถือเป็นความเข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแท้จริง

 

พล.ท.พรศักดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่าการประชุมหารือในข้อเสนอแนะหลากหลายฝ่าย หลากหลยกลุ่มตลอดที่ผ่านมา สิ่งที่นำเสนอมานั้นล้วนตกผลึกจากการได้ร่วมประชุมหารือถึงข้อสรุป โดยทั้งหมดนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนสำคัญจากพื้นที่จริงๆ เหล่านยังเป็นข้อมูลที่เก็บนำเรียนให้กับทางรัฐบาล ผ่านทาง พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าระบอบการเมืองไทยที่เพิ่งจะผ่านพ้นห้วงเลือกตั้งไม่นานและยังไม่นิ่ง หรือแม้แต่การพยายามออกมาปล่อยข่าวลือข่าวลวง เป็นความต้องการโฆษณาชวนเชื่ออยู่หลากหลายรูปแบบอยู่ในตอนนี้ แต่การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายที่รับผิดชอบก็ยังคงทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพราะยึดในหลักการปฏิบัติอันถูกต้อง ที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาใดๆทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งทั้งสิ้น เรายึดถือการทำหน้าที่ตามแผนปฏิบัติและระเบียบข้อกำหนดทุกประการตามที่มีอยู่แล้ว เพื่อสนับสนุนให้มีการพูดคุยโดยเร็วที่สุด สิ่งพวกนี้ได้ประสานข้อมูลความคืบหน้าต่อเนื่องเป็นระยะๆ ให้กับ พล.อ.อุดมชัย หัวหน้าคณะพูดคุยฯ กับรัฐบาล ตรงนี้มีมาตรฐานความถูกต้องอย่างมีระบบแบบแผนที่วางแผนเป็นขั้นเป็นตอน โดยจากคำพูดทุกกลุ่มและยังรวมถึงประชาชนนับล้านคน ต่างก็ประสงค์อยากได้เห็นสันติสุขเกิดขึ้นจริงในเร็ววันและต่างไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์ความรุนแรง เพราะเลือกที่จะอยากจะประกอบอาชีพในสังคมสันติสุขและสงบสุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมอันหลากหลายในพื้นที่นั้นกลับหวนคืนมา