ผู้ว่าฯนราธิวาสชื่นชมผู้ประกอบการ OTOP จากประเทศไทยและมาเลเซีย นำผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพมาจัดแสดง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถต่อยอดคุณภาพสินค้าระหว่าง 2 ประเทศให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ว่าฯนราธิวาสชื่นชมผู้ประกอบการ OTOP จากประเทศไทยและมาเลเซีย นำผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพมาจัดแสดง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถต่อยอดคุณภาพสินค้าระหว่าง 2 ประเทศให้ดียิ่งขึ้น

 

วันนี้ 26 เม.ย.62 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นภายในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าเวทีกลางงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้ประกอบการ OTOP จากประเทศไทยและมาเลเซีย และประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมงานฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 5 ของการจัดงานฯ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า นับเป็นก้าวสำคัญที่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ได้กระชับสัมพันธไมตรีทั้งสองประเทศ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.- 1 พ.ค.2562 มีผู้ประกอบการ OTOP จากประเทศมาเลเซีย ผู้ประกอบการ ของจังหวัดนราธิวาส และผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ นำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพมาจัดแสดง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดการพัฒนาในด้านการผลิต การตลาด คุณภาพมาตรฐานของสินค้า บรรจุภัณฑ์ เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า การเจรจาธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งผู้มาร่วมงานจะได้ชม ชิม ช๊อปสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพมากกว่า 80 บูท ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน

สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้แสดงและจำหน่ายสินค้า ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ให้สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย รวมทั้ง ประเทศอื่นๆได้ สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ