“ททท.ตาก” นำสื่อสัมผัสบ้านไร่ไม้งาม ( Sela eco printing ) ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดย ผอ.จริยาทร  สูหู่   สำนักงานตาก  พร้อมคณะ  ได้นำคณะสื่อมวลชนไปยังบ้านไร่ไม้งาม  เป็นสถานที่สรรค์สร้างผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ  ซึ่งเริ่มพัฒนามาจากประเทศออสเตรเลีย  เป็นผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม  รักษ์โลก  ไม่ใช้สารเคมี  เมื่อนำใบไม้หลากหลายชนิดมาวางลงบนตัวเนื้อผ้า  ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ  ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ผ้าหลากสีชนิดไม่ซ้ำกัน

           Sela eco printing  เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตคนกับป่าอย่างยั่งยืน บนพื้นที่ 9 ไร่  มีการแบ่งพื้นที่ ปลูกพันธุ์ไม้ร้อยกว่าชนิด  ทำสวนสมุนไพร สวนไม้ดอกไม้ผล และขุดสระเลี้ยงปลา  การนำเอาใบไม้หลากหลายชนิด  มาพิมพ์ลวดลายบนผ้าด้วยสีธรรมชาติ แบรนด์ Sela (Eco Leaf Printing) ซึ่งเป็นงานผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  มีขั้นตอนในการทำที่พิถีพิถัน  ทำให้ลวดลายผ้ามีความโดดเด่น แปลกตา  น่าซื้อไว้สวมใส่เป็นอย่างมาก

เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่  ททท.สำนักงานตาก ถนนตากสิน ตำบล หนองหลวง อำเภอเมืองตาก จ.ตาก 63000  055514341

แผนที่  https://goo.gl/maps/Z31Q4p52R1uiUv7K7