“สมศักดิ์” ผ.อ.คนใหม่ แจงนโยบายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการคนใหม่  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง  แถลงนโยบายพัฒนาโรงเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  เน้นย้ำอ่านออกเขียนได้  สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย การเรียนต้องได้ตามมาตารฐาน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อเร็วๆนี้  นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย์  ผอ.ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง  เทศบาลตำบลพระแท่น  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  ซึ่งหลังจากได้ย้ายมาจาก ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร  มารับตำแหน่ง ผอ.คนใหม่ที่โรงเรียนดังกล่าว  ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา  เข้ารวมประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายในการบริหารงาน  เพื่อการพัฒนาโรงเรียน   ซึ่งมี พระราชวิสุทธาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรัง  รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ในฐานะประธานคณะกรรกมารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบไปด้วย นางเรณู  ศรีพล  รองนายกเทศบาลตำบลพระแท่น  นายประสงค์  กระต่ายทอง  กำนันตำบลพระแท่น  และคณะกรรมการอีกจำนวนหนึ่งเข้าร่วมประชุม ซึ่ง ผอ.ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง  ได้แนะนำ นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง คนใหม่  ที่เพิ่งย้ายเข้ามารับตำแหน่งเช่นกัน  โดยได้เน้นย้ำในให้การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ต้องอ่านออกเขียนได้  ท่องสูตรคูณได้  ส่วนการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  รวมถึงบริเวณโรงเรียนห้องเรียน  ห้องพิเศษต้องสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ส่วนประกอบอาคารเรียนต้องปลอดภัยพร้อมใช้งาน    

        ขณะเดียวกัน  พร้อมทั้งได้แจ้งในที่ประชุมในการวางแผนเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา  ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ให้มีการเรียนในช่วงบ่ายแทนการหลับนอน  เพื่อเตรียมสภาพความพร้อมก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พร้อมกันนี้  นายสมศักดิ์  ยังได้เย้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19  โดยได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารสุขทุกประการ  หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล  เพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ในโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

 

 

พระแท่น

สัมศักดิ์  ฉันทปราโมทย์  นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง