ตรัง สถานศึกษาขอความช่วยเหลือทหารพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 จังหวัดตรัง ร้องขอความช่วยเหลือจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้ช่วยฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อที่โรงเรียน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะที่โรงเรียนได้ขอบคุณทหารและกองทัพบกเป็นย่างมากที่ให้อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ


นายสัญญา ทองมีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 จังหวัดตรัง ร้องขอความช่วยเหลือไปยัง พ.อ.เฉลิมพล เทโหปการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ สั่งการให้ ร.ท.สุเทพ แก้วบริสุทธิ์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน( ขุนอาสา 411 ) กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 และจิตอาสา ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ได้ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อภายในอาคารโรงเรียน ห้องเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูนักเรียน


ทางด้านนายสัญญา ทองมีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 จังหวัดตรัง กล่าวว่าทางโรงเรียนได้มีมาตรการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าเรียน การให้บริการเจลล้างมือ การเว้นระยะห่างในห้องเรียน การเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารโดยจะให้สลับกันมารับประทานอาหาร จะไม่มีการให้นักเรียนออกมารับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันดีเดียว และให้นักเรียนล้างมือช่วงพักชั่วโมงการเรียน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ พ.อ.เฉลิมพล เทโหปการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ และกองทัพบกเป็นอย่างมากที่ให้ความช่วยเหลือในการฉีดพ่นสารเคมีให้กับทางโรงเรียนซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมากและขอให้ทหารช่วยเหลือประชาชนตลอดไป