ไปรษณีย์ไทยรับเป็นสื่อกลางส่งจำหน่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมผ่านช่องทางไปรษณีย์

ไปรษณีย์ไทยรับเป็นสื่อกลางส่งจำหน่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมผ่านช่องทางไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมผลสด ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผ่านเครือข่ายและช่องทางไปรษณีย์ ส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สำนักงานไปรษณีย์เขต 7 TEL 0-323-373-85 , 032-338-985 ต่อ 108 Press Release 08 / 07 / 64 ที่บริเวณสวนบ้านยาย ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย สำนักงำนไปรษณีย์เขต 7 ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมผลสด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  ประสาน ความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร “อินทผลัมผลสด เกรด A สายพันธาบาฮี” ผ่านเครือข่ายและช่องทางไปรษณีย์ โดยมี นายปราโมทย์ ทิมทอง ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 7 ให้เกียรติเป็น ประธาน  กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ จากนั้น นายปราโมทย์ ทิมทอง ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 7  นายสัญญา มณฑามณี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 7 พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุก ขนส่ง อินทผลัมผลสด เกรด A สายพันธุ์บาฮี” สู่ผู้บริโภคโดยผ่านเครือข่ายและช่องทางไปรษณีย์ เพื่อ สนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น

ด้าน  นายปราโมทย์ ทิมทอง ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 7 กล่าวว่า  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคา “อินทผลัมผลสด” จึงได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร เปิดช่องทางการจำหน่ายแบบตลาดออนไลน์ โดยส่งสินค้ำผ่านช่องทางไปรษณีย์ในรำคำที่ช่วยเหลือเกษตรกร  เป็นการช่วยลดปัญหารำคำตกต่ำ  โดยส่งจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศทางช่องทำงออนไลน์ผ่าน www.thailandpostmart.com และช่องทาง ออฟไลน์ สั่งซื้อ ณ จุดบริการเค้าท์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศไปรษณีย์

         ส่วน  ธัญญา  กาญจนประดิษฐ์  เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมผลสด  กล่าวว่า  ตนรู้สึกดีใจและขอขอบคุณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผลักดัน ส่งเสริมการจำหน่าย และ กระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภค  เป็นปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสCOVID – 19  ทำให้คนไม่กล้ำออกจากบ้าน แม้แต่ลูกค้ำประจำ ที่จะมาซื้อหน้าสวนก็ลดลงเช่นกันส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ส านักงานไปรษณีย์เขต 7 TEL 0-323-373-85 , 032-338-985 ต่อ 108 อย่างไรก็ตาม ผลไม้ที่ไปรษณีย์ไทยได้คัดสรรมานั้น เป็นผลไม้เกรดพรีเมียม และตรงตาม ฤดูกาล ที่ผ่านการดูแลอย่างดีจากเกษตรชาวสวนตามภูมิภาคต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ประเทศไทย และใน อนาคตไปรษณีย์ไทยมีแผนที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายผลไม้ขึ้นชื่อของแต่ละภูมิภาคไปยังผู้บริโภค ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง หากผู้สนใจสามารถสั่งซื้อผลไม้เกรดพรีเมียมผ่านช่องทางออนไลน์ www.thailandpostmart.com หรือบริการ “อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์” ณ ไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่ว ประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ www.thailandpost.co.th