สงขลา-ศุลกากรสะเดา คุมเข้ม ขนน้ำมันเถื่อนขนสิ่งผิดกฎหมาย ช่วงปีใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ด่านศุลกากรพรมแดนสะเดา ตรวจเข้มรถบรรทุกสินค้าเข้า-ออก ระหว่างประเทศ ป้องกันการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมาย รวมทั้งสินค้าหลบหนีภาษีในช่วงเทศกาลปีใหม่

   ด่านพรมแดนสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นด่านพรมแดนเขตติดต่อระหว่างประเทศไทย กับรัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรได้เพิ่มความเข้มในการตรวจตรารถบรรทุกสินค้าทั้งขนาเล็กและขนาดใหญ่ ที่ขนสินค้าเข้า – ออก ระหว่างประเทศ เพื่อตรวจหาสิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติด สิ่งของหลบหนีภาษี รวมทั้งน้ำมันเถื่อน

    ซึ่งตอนนี้น้ำมันเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดมืด เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราค่าน้ำมันที่สูงกว่ามาเลเซีย จึงเป็นสาเหตุให้กลุ่มขบวนการอาจจะฉวยโอกาสที่ตลาดมีความต้องการสูง ลักลอบนำน้ำมันเถื่อนหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเข้ามา โดยซุกซ่อนมาในรถบรรทุกสินค้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่

   ซึ่งเป็นช่องทางเดียวในปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตให้มีการเข้า – ออกได้ หลังจากมีการปิดพรมแดนทั้งไทย – มาเลเซีย ผลจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระบาด

   ด้านนายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร รักษาราชการแทน นายด่านศุลกากรสะเดา บอกว่า เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา ปฏิบัติหน้าที่วันละ 4 ผลัด โดยเริ่มตั้งแต่ด่านเปิดในเวลา 05.00 น. – 23.00 น. ก็จะมีการตรวจตราตามปกติทุกวัน เพียงแต่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นขณะนี้อยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนเพิ่มความเข้มเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันหรือสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆ ผ่านด่านฯเข้ามายังประเทศไทย