ปัตตานี จัดมหกรรมกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ปัตตานี จัดมหกรรมกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันนี้ ( 15 ธันวาคม 2561 ) เวลา 10.00 น. ที่ ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดร.พงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดมหกรรมกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ เพื่อให้ตลาดแห่งเป็นศูนย์กลางการค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศุสัตว์ จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดสัตว์ปีก การประลองไก่ชน, การประกวดปลากัดพื้นบ้าน ผลผลิตทางการเกษตร, และสาธิตการล้มวัว นอกจากนี้ยังมีการเสวนา ในประเด็นต่างๆ เช่น ทิศทางและอนาคตของตลาดปศุสัตว์ชายแดนใต้, ทิศทางตลาดปศุสัตว์ไทย, รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาการด้านปศุสัตว์ การออกบูธจำหน่ายสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารทะเลสด ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนด้วย